หลักการสําคัญของธนาคารดิจิทัลที่มีกําไร

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย, วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — ประมาณ 250 ธนาคารดิจิทัลทั่วโลก ร้อยละ 20 อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก[1] เป็นข้อมูลที่น่าพอใจ เนื่องจากธนาคารดิจิทัลถือว่าเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมฟินเทค

มาเลเซีย ก็ไม่พ้นจากปรากฏการณ์โลกนี้ เนื่องจากธนาคารกลางมาเลเซีย (BNM) เพิ่งประกาศอนุมัติใบอนุญาตธนาคารดิจิทัลรุ่นแรกให้กับบริษัทเทคโนโลยีและการเงินชั้นนํา เช่น กลุ่มบูสต์-RHB ซึ่งนําโดยบูสต์ แขนงฟินเทคครบวงจรระดับภูมิภาคของเอเชียตา

สิ่งที่น่าสังเกตในตลาดมาเลเซียคือ การให้ความสําคัญกับผู้เล่นที่มีแบบธุรกิจธนาคารดิจิทัลที่สามารถทํากําไรได้ สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินของ BNM ซึ่งให้ความสําคัญกับคุณสมบัติและความซื่อสัตย์ของผู้ขออนุญาต ทรัพยากรทางการเงิน ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจและเทคโนโลยี และความสามารถในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการเงิน[2].

ด้วยกลุ่มบูสต์-RHB มาเล่าว่าทําไมถือว่าเป็นผู้นําธนาคารดิจิทัลใน มาเลเซีย

1. ประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วและฐานลูกค้าที่มีส่วนร่วม ภายในหลายปีที่ผ่านมา บูสต์ได้วางรากฐานสําหรับธนาคารดิจิทัล เช่น ธุรกิจเงินกู้สั้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่ดําเนินงานอย่างยั่งยืนแล้ว ณ ต้นปี 2566 มีประวัติการให้เงินกู้มากกว่า 3,000 ล้านบาทใน มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย นับตั้งแต่เริ่มต้น

2. ระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว ธนาคารดิจิทัลที่ประสบความสําเร็จจะใช้ประโยชน์จากนิเวศของตน เพราะสามารถลดต้นทุนการสื่อสารกับลูกค้า บูสต์มีนิเวศฟินเทคครบวงจร เช่น แอปพลิเคชันฟินเทคที่มีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย แพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีกกว่า 600,000 จุด แพลตฟอร์มชําระเงินข้ามพรมแดนกับพันธมิตรดิจิทัลกว่า 100 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3. ผลิตภัณฑ์ที่มีระยะเวลาสั้นและมีกําไร แม้งานศึกษาเร็วนี้แสดงให้เห็นความผันผวนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น[3] แต่ก็คงไม่มีผลกระทบมากนักต่อธนาคารดิจิทัลในระยะเริ่มต้น ธนาคารดิจิทัลอย่างบูสต์ที่เชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ง่ายขึ้นและมีระยะเวลาสั้นลงนั้นจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่สมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในวงใหญ่บนดุลยภาพของตน

อนาคตของธุรกิจนี้ ทุกคนต่างมองหาว่าอะไรจะเกิดขึ้น เนื่องจากงานศึกษาบางแห่งชี้ว่าการรับรู้การเงินดิจิทัลอย่างแพร่หลายอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเศรษฐกิจระดับเริ่มต้นเพิ่มขึ้น 6% หรือมูลค่ารวม 3.7 ล้านล้านบาทภายในปี 2568

[1] https://www.bcg.com/publications/2021/digital-banking-asia-pacific 

[2] https://www.bnm.gov.my/-/digital-bank-5-licences 

[3]