หลุดสเปกระบบชาร์จไฟ OnePlus Ace 2 Pro จะรองรับกำลังสูงสุด 150W

  หลุดสเปกระบบชาร์จไฟของ OnePlus Ace 2 Pro ใหม่ที่คาดว่า