หลุดสเปกและแผ่นด้านหลังของ Nothing Phone (2) อย่างไม่เป็นทางการ

  หลุดสเปกอย่างไม่เป็นทางการของ Nothing Phone (2) ทั้งนี้คาดว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะสเปกยกระดับ พรีเมี่ยมมากขึ้น