อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา แพทริก เจ. เคนเนดี เข้าร่วมงานกับ Holmusk ในตําแหน่งที่ปรึกษากลยุทธ์

เคนเนดีจะส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อปรับปรุงการดูแลสุขภาพจิต

นิวยอร์ก, วันที่ 15 สิงหาคม 2566Holmusk บริษัทนําด้านข้อมูลโลกจริงด้านสุขภาพจิตระดับโลกวันนี้ประกาศว่า อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาและผู้สนับสนุนด้านสุขภาพจิตมานาน แพทริก เจ. เคนเนดี จะเข้าร่วมบริษัทในฐานะที่ปรึกษากลยุทธ์ เคนเนดีได้ทุ่มเทตลอดชีวิตเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคจิตและการติดยา ซึ่งเป็นพันธกิจที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับพันธกิจของ Holmusk ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลทางคลินิกทั้งในงานวิจัยและการดูแลผู้ป่วย