ออโตเมชั่น แอนีแวร์ เปิดตัวแพลตฟอร์มออโตเมชั่นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยุคใหม่ เพื่อเสริมพลังให้คนและทีมงาน รวมถึงเร่งการเพิ่มผลผลิตขององค์กร

โมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการทํางานจะเร่งการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และขยายการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อเสริมพลังพนักงาน เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพการทํางานของพวกเขา

ออสติน, เท็กซัส, 20 ก.ย. 2023Imagine 2023 — Automation Anywhere ผู้นําด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ ได้ประกาศขยายแพลตฟอร์ม Automation Success Platform อย่างกว้างขวาง ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านและนํา AI ไปใช้งานอย่างปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร เครื่องมือและการปรับปรุงใหม่ของ Automation Anywhere นําเสนอปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วย AI สําหรับทุกทีม ระบบ และกระบวนการ ระหว่างงาน Imagine 2023 บริษัทได้เปิดตัว Responsible AI Layer ใหม่ และประกาศการอัปเดตผลิตภัณฑ์สําคัญ 4 รายการ รวมถึง Autopilot ใหม่ล่าสุด ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาการประยุกต์ใช้ AI อัตโนมัติจากต้นจนจบอย่างรวดเร็ว ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ บริษัทยังประกาศฟีเจอร์ใหม่ที่ขยายขอบเขตใน Automation Co-Pilot สําหรับผู้ใช้ธุรกิจ Automation Co-Pilot สําหรับนักประยุกต์ใช้ AI และ Document Automation

“การผสานพลังของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดของยุคนี้” กล่าวโดย Mihir Shukla ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Automation Anywhere “บริษัททุกแห่ง ทีมทุกทีม บุคคลทุกคนจะสามารถจินตนาการระบบการทํางานของตนใหม่ และประยุกต์ใช้กระบวนการที่ถ่วงพวกเขาอยู่ บุคลากรที่ยอดเยี่ยม ที่ได้รับการเสริมพลังด้วย AI และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะจะสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนอย่างมีนัยสําคัญ เมื่อพวกเขาเพิ่มผลผลิตงาน ความคิดสร้างสรรค์ และเร่งธุรกิจ”

Responsible AI Layer ใหม่

รากฐานของนวัตกรรมเหล่านี้คือ Responsible AI Layer ซึ่งรวมถึงโมเดลปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเฉพาะสําหรับการประยุกต์ใช้ AI อัตโนมัติบนฐานของ Large Language Models ชั้นนํา และฝึกฝนด้วยข้อมูลโมเดลที่ไม่ระบุตัวตนจากการประยุกต์ใช้ AI อัตโนมัตินับล้านรายการ รวมถึงเครื่องมือ AI เพิ่มเติมและความสามารถด้านความปลอดภัยและธรรมาภิบาลที่เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติรุ่นต่อไป

“การผสานกันของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะสัญญาว่าจะช่วยปลดล็อกผลิตภาพทั่วทั้งองค์กรของเรา และ Automation Anywhere กําลังช่วยให้เราเร่งการเปลี่ยนผ่านอย่างมาก ด้วยการนําแพลตฟอร์ม Automation Success เข้ามา” กล่าวโดย Matt Ham รองประธาน Digital Automation ที่ Osaic หนึ่งในบริษัทบริหารความมั่งคั่งชั้นนําของประเทศ “หุ้นส่วนกับ Automation Anywhere ช่วยให้เราสามารถค้นพบโอกาสใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้ AI อัตโนมัติกับระบบและกระบวนการต่างๆ ของเราในขณะที่ขยายธุรก