อัปเดตมือถืองบประมาณไม่เกิน 12,000 บาท ประจำเดือนมีนาคม 2023

  เปิดรายชื่อมือถืองบประมาณไม่เกิน 12,000 บาท ประจำเดือน มีนาคม 2023 มาดูกันว่ามือถือใหม่นี้จะเป็นอย่างไร