ฮาเซล แคล็กซ์ตัน ได้รับแต่งตั้งเข้าคณะกรรมการธนาคารมอนทรีออล

ทอรอนโต, 30 ส.ค. 2566 — ธนาคาร มอนทรีออล ประกาศแต่งตั้ง เฮเซล แคล็กซ์ตัน อดีตรองประธานบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของ Morneau Shepell Inc. (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ TELUS Health) เข้าร่วมคณะกรรมการธนาคาร

Hazel Claxton

เฮเซล แคล็กซ์ตัน

“เรายินดีต้อนรับเฮเซลสู่คณะกรรมการธนาคาร” จอร์จ เอ. โคป ประธานคณะกรรมการกล่าว “เธอนําประสบการณ์และความรู้ด้านภาวะผู้นํา การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการบุคลากร และการวางแผนกลยุทธ์มากมายมหาศาล ทําให้เธอเป็นสมาชิกที่แข็งแกร่งเพิ่มเติมให้กับคณะกรรมการของเรา”

ก่อนมาร่วมงานกับ Morneau Shepell Inc. ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2561 นางแคล็กซ์ตันใช้เวลา 29 ปีกับ PwC Canada โดยรับตําแหน่งผู้นําหลายตําแหน่ง รวมถึงเป็นสมาชิก Canadian Leadership Group ผู้นําด้านทุนมนุษย์ และหุ้นส่วนในกลุ่ม Corporate Advisory and Restructuring ซึ่งเป็นสาขาที่เธอทํางานมาเป็นเวลา 20 ปี ปัจจุบัน นางแคล็กซ์ตันดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการของ Allied Properties REIT, TELUS Corporation, University Pension Plan Ontario และ Unity Health Toronto

นางแคล็กซ์ตันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยควีนส์ และมีคุณวุฒิ ICD.D จาก Institute of Corporate Directors เธอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชีรับอนุญาตใบประกอบวิชาชีพด้วย

เกี่ยวกับ BMO Financial Group

BMO เป็นธนาคารอันดับแปดของอเมริกาเหนือจากสินทรัพย์รวม 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ให้บริการลูกค้ามาเป็นเวลา 200 ปี BMO เป็นทีมงานที่มีความหลากหลายและมีส่วนร่วมสูงในการให้บริการทางการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ การจัดการความมั่งคั่ง ตลาดโลกและการลงทุนทางธนาคารแก่ลูกค้ามากกว่า 13 ล้านรายทั่วแคนาดา, สหรัฐอเมริกา และตลาดที่เลือกสรรทั่วโลก ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวที่จะเติบโตอย่างกล้าหาญเพื่อสร้างสรรค์ความดีในธุรกิจและชีวิต BMO มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลก รวมถึงสร้างความก้าวหน้าให้เศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และสังคมที่ครอบคลุม

ติดต่อสื่อมวลชน: จอห์น เฟนตัน, ทอรอนโต, John.Fenton@bmo.com, (416) 867-3996