เทนเซนท์มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของไตรมาสที่สอง พ.ศ. 2566

สิงคโปร์, สิงหาคม 15, 2566เทนเซนท์ มิวสิก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป (“TME, ” หรือ “บริษัท”) (นิวยอร์ก: TME และ HKEX: 1698) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านดนตรีและบันเทิงเสียงที่นิยมที่สุดใน ประเทศไทย ประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่สอง 2566

  • รายได้รวม อยู่ที่ ฿7.29 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 1.01 พันล้าน) เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน
  • รายได้จากบริการดนตรีออนไลน์ เพิ่มขึ้น 47.6% เป็น ฿4.25 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 586 ล้าน)
  • รายได้จากการสมัครสมาชิกดนตรี อยู่ที่ ฿2.89 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 399 ล้าน) เพิ่มขึ้น 37.2%
  • กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ ฿1.30 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 179 ล้าน) เพิ่มขึ้น 51.6%

“เรายินดีที่จะรายงานผลการดําเนินงานที่ดีในไตรมาสที่สอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการดนตรีออนไลน์ เรายังคงส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมดนตรีใน ประเทศไทย และเราได้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความยอมรับและพร้อมจ่ายเพื่อดนตรีลิขสิทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราส่วนผู้ใช้บริการที่จ่ายเงินและอัตราค่าบริการต่อผู้ใช้บริการที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมา” กล่าวนายกัชชัน แพง ประธานกรรมการบริหารของ TME

ทบทวนผลการดําเนินงานไตรมาสที่สอง 2566

รายได้รวม เพิ่มขึ้น ฿381 ล้าน หรือ 5.5% เป็น ฿7.29 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 1.01 พันล้าน) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริการดนตรีออนไลน์

  • บริการดนตรีออนไลน์ เติบโตขึ้น 47.6% เป็น ฿4.25 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 586 ล้าน) ส่วนใหญ่มาจากการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกดนตรี
  • บริการบันเทิงสังคมและอื่นๆ ลดลง 24.6% เป็น ฿3.04 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 419 ล้าน)

ต้นทุนการขาย ลดลง 1.1% เป็น ฿4.79 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 660 ล้าน)

อัตรากําไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 4.4 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 34.3%

กําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ ฿1.30 พันล้าน (ดอลลาร์สหรัฐ 179 ล้าน) เพิ่มขึ้น 51.6%

ในไตรมาสนี้ เราได้ดําเนินการหลายมาตรการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้จากบริการบันเทิงสังคมตลอดครึ่งหลังปี 2566 และทําให้รายได้รวมปีนี้ลดลงเล็กน้อย แต่เราเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสําหรับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว

การดําเนินงานไตรมาสที่สอง 2566

เรายังคงเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศเนื้อหาระหว่างศิลปิน ผู้สร้างเนื้อหา และค่ายเพลง โดยมุ่งเน้นการขยายอิทธิพลอุตสาหกรรมและความนิยมเนื้อหาของเรา

  • จัดงานประกาศรางวัล เทนเซนท์ มิวสิก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ อวอร์ดส 2566 (“TMEA 25