เทศกาลรางวัลยี่ห้อดีเด่น ปี 2022-2023 – งานเฉลิมฉลองยี่ห้อที่เป็นแชมป์ที่งดงามแห่งวันที่ 16 สิงหาคม 2023 ณ โรงแรมเดอะมาจิก กรุงเ

กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, ส.ค. 17, 2566 — ในผืนผ้าแห่งการประกอบกิจการที่มีพลวัตสูง การสร้างแบรนด์เป็นเข็มทิศนําทางบริษัทและผู้นํา มันสร้างความเชื่อถือ กระตุ้นความรู้จัก และสนับสนุนความเจริญด้วยการถ่ายทอดอัตลักษณ์และคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ในงานเฉลิมฉลองที่ผู้นําแบรนด์เจริญรอยยิ้มและความเลิศระดับเยี่ยมปรากฏ มูลนิธิแบรนด์แห่งโลก (TWBF) อีกครั้งหนึ่งสร้างประวัติศาสตร์ เมื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัลแบรนด์ลอเรตท์เบสต์แบรนด์อะวอร์ดส 2565-2566 ครั้งที่ 18 นี้ ผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ก่อตั้งแบรนด์ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงสุดจากบริษัทข้ามชาติ บริษัทรัฐวิสาหกิจ และบริษัทมหาชนชั้นนําต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่ได้รับรางวัล

The BrandLaureate BestBrands Awards 2022-2023 - A Celebration for Brand Champions
The BrandLaureate BestBrands Awards 2022-2023 – A Celebration for Brand Champions

เบื้องหลังเรื่องราวความสําเร็จของแต่ละบุคคล มีเรื่องราวของความตั้งใจที่จะไม่ท้อถอย การคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นที่จะมีคุณภาพสูงสุด งานมอบรางวัลแบรนด์ลอเรตท์เบสต์แบรนด์อะวอร์ดส 2565-2566 จึงมีธีมว่า “ยังคงเป็นผู้นําแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะทําอย่างไร และไม่ว่าจะเมื่อไร!” เพื่อเฉลิมฉลองเรื่องราวความสําเร็จของผู้นําแบรนด์ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและยังคงมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของตนเอง

ในการกล่าวเปิดงาน ศ.ดร.ก.ก.จอห์น ประธานโลกของมูลนิธิแบรนด์แห่งโลก ได้อธิบายคําพูดที่ว่า “ความยิ่งใหญ่คือเมื่อคุณตกและลุกขึ้น นั่นคือความยิ่งใหญ่!” เขาย้ําว่า ถึงแต่การประสบความสําเร็จจะสําคัญ แต่ “ความยิ่งใหญ่สูงสุดของเรา” คือกระบวนการเอาชนะอุปสรรค และความตั้งใจที่จะลุกขึ้นอีกครั้ง นั่นคือสิ่งที่กําหนดความยิ่งใหญ่ของเราจริงๆ

“วันนี้ แบรนด์ของท่านเป็นหลักฐานที่แสดงถึงพลังของความตั้งใจและนวัตกรรม ท่านไม่เพียงแต่รับมือกับความท้าทาย แต่ยังใช้มันเป็นฐานก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จ” ศ.ดร.ก.ก.จอห์นกล่าวปลุกเร้าผู้รับรางวัล ให้ยังคงมุ่งมั่นต่อไปแม้จะต้องเผชิญอุปสรรคในปีต่อๆ ไป

ในเดือนมรดกชาติของมาเลเซีย มูลนิธิแบรนด์แห่งโลกภาคภูมิใจที่ได้เชิดชูแบรนด์ที่มีความภาคภูมิใจแห่งชาติและแบรนด์ที่ได้รับความนิยมของชาติ ซึ่งมีคุณค่าต่อชาติ เศรษฐกิจ และสังคม

งานครั้งนี้ยังเฉลิมฉลองผู้สนับสนุนเพลทินัมอย่างกลุ่มบริษัทเอเคเอฟและการลงนามความร่วมมือกับสมาคมนักดนตรีนานาชาติฮ่องกง สถาบันการศึกษาและการเงินศึกษาของเวียดนาม และงานแสดงนานาชาติปานามาแปซิฟิก

บุคคลที่ได้รับเกียรตินี้รวมถึง สมาคมนักดนตรีนานาชาติฮ่องกง, โชว์ไทฟุกจากฮ่องกง, IMFS จากเวียดนาม, กลุ่มบริษัทเอเคเอฟจากอุซเบกิสถาน, โซทิสจากปารีส, แอนตาบักซ์, โรงพยาบาลสเปเชียลลิสต์ซีเอ็มเอช, ยูบีบีอามานาห์, เกรทอีสเทิร์น, การท่องเที่