เนิร์ปเปีย LED มาสก์ ได้ถูกเปิดตัวขึ้น มีคลื่นความยาวพิเศษ 210 LED เพื่อส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน

  • มีเทคโนโลยีการสัมผัส ไกด์เสียง และแบตเตอรี่ความจุสูง

กรุงเทพมหานคร, วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — Myungshin A-Tech เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สุขภาพผิวชั้นนําที่มีเทคโนโลยีและความรู้ความชํานาญมากปี ซึ่งได้รับเลือกจากกระทรวง SMEs และ Startups ให้เป็นหนึ่งใน 30 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ “Social Economy Enterprise Growth Support Project” ในปีนี้

Nerpia LED Photon Mask รุ่นใหม่ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนในผิวหน้าโดยใช้คลื่น LED สามชนิดพิเศษ (เนียร์อินฟราเรด แดง และน้ําเงิน) ช่วยบํารุงรักษาริ้วรอยย่นและป้องกันการแก่ของผิว บริษัทอธิบายว่าเป็นอุปกรณ์สุขภาพผิว

นอกจากนี้ ความได้เปรียบเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น คือ มีฟังก์ชันไกด์เสียงด้วยเทคโนโลยีการสัมผัส 210 LED ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจน และโหมดการทํางาน 4 โหมด

บริษัทกล่าวว่า Nerpia LED Photon Mask พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก สามารถช่วยลูกค้าปรับปรุงความพึงพอใจในชีวิตได้

Myungshin A-Tech พยายามลงทุนในเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า และเป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าเลือกมากปีด้วยเทคโนโลยีการประยุกต์ LED

Myungshin A-Tech สร้างความงามด้วยแสง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นบริษัทแรกที่ลูกค้าเลือก หวังว่าจะเติบโตร่วมกับพนักงาน คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

สามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่: https://www.amazon.com/dp/B09571HD6S