เปิดตัว Meta Quest 3 รุ่นใหม่ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น พร้อมลดราคารุ่นปัจจุบัน

Meta ได้เปิดตัวแว่น VR รุ่นใหม่ Meta Quest 3 ที่ได้พลังเร็วขึ้นแสดงผลดีขึ้น