เผยรายละเอียด Google Pixel 8 จะชาร์จไร้สายกำลัง 12W

  เว็บไซต์ WPC ได้เปิดเผยที่ชาร์จของ Google Pixel 8 ว่าจะได้กำลัง 12W