เมต้าได้รับคําร้องจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อใช้ในโฆษณาเป้าหมายที่ต้อง “จ่ายหรือให้ความยินยอม”

Meta Platforms  - ภาพประกอบ

(SeaPRwire) –   เจอการร้องเรียนจากสหภาพยุโรปมากมายเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ได้รับความยินยอมอย่างเหมาะสมก่อนที่จะเก็บข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผู้ใช้งานเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเพื่อใช้ในการเป้าหมายโฆษณา

แปดองค์กรผู้บริโภคจะยื่นคําร้องร้องเรียนต่อหน่วยงานดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละประเทศในวันพฤหัสบดีนี้ โดยกล่าวหาว่า เมต้าได้สร้าง “การบั่นทอน” โดยเสนอให้ผู้ใช้งานเลือกใช้บริการโซเชียลมีเดียที่ไม่มีโฆษณา โดยต้องจ่ายเงิน

กลุ่มเหล่านี้อ้างว่า นี่เป็นการฝ่าฝืนกฎข้อบังคับทั่วไปว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูล (GDPR) ของสหภาพยุโรป ซึ่งอนุญาตให้ปรับเป็นจํานวนสูงสุด 4% ของรายได้ประจําปีสําหรับการกระทําที่รุนแรงที่สุด

“การเลือกแบบไม่เป็นธรรมของเมต้าแบบ ‘จ่ายหรือให้ความยินยอม’ เป็นความพยายามล่าสุดของบริษัทเพื่อทําให้แบบธุรกิจของตนถูกต้องตามกฎหมาย” Ursula Pachl รองผู้อํานวยการทั่วไปของกลุ่มผู้บริโภคสหภาพยุโรป BEUC กล่าวในคําแถลงร่วม “ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของคนๆ หนึ่งอย่างรุนแรงเหมือนเดิม และนํามาขายให้กับโฆษณา”

เมต้าได้เสนอให้บริการเวอร์ชันไม่มีโฆษณาของเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน การกระทํานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นและการห้ามทั่วยุโรปที่จะใช้ข้อมูลผู้ใช้งานเพื่อเป้าหมายโฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอม

เมต้าได้อ้างถึงการแถลงการณ์ในอดีตว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากคําตัดสินของศาลสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้วที่ระบุว่า ธุรกิจควรเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลของตนถูกเก็บรวบรวมและขายให้กับผู้โฆษณา “ถ้าจําเป็นต้องเสียค่าบริการ”

“การเลือกให้ผู้คนสามารถซื้อบริการโดยไม่มีโฆษณาเป็นการทรงตัวระหว่างข้อกําหนดของผู้กํากับดูแลยุโรปขณะเดียวกันก็ให้ผู้ใช้มีทางเลือกและยังช่วยให้เมต้าสามารถให้บริการคนทุกคนในยุโรปได้” ตามที่เมต้ากล่าว

การร้องเรียนของผู้บริโภคจะเพิ่มความกดดันให้หน่วยงานดูแลข้อมูลต้องตัดสินใจโดยเร็ว ข้อบังคับใหม่ของสหภาพยุโรปจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ ซึ่งจะขยายอํานาจของหน่วยงานดูแลและกําหนดข้อจํากัดเพิ่มเติมสําหรับแพลตฟอร์มในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโฆษณา และอาจนําไปสู่การตรวจสอบมากขึ้นจากสหภาพยุโรป

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลแห่งไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักสําหรับเมต้าเนื่องจากมีฐานอยู่ในดับลิน กล่าวว่ายังคงประเมินแผนของเมต้า ส่วนคณะกรรมการผู้คุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปกําลังทํางานเกี่ยวกับความเห็นที่ผูกพันต่อหน่วยงานดูแลระดับประเทศ “เกี่ยวกับข้อกําหนดสําหรับความยินยอมที่ถูกต้องในบ