‘เราทําได้’: เชฟดาราอันดรูว์ ซิมเมอร์น เรื่องการหาความตั้งใจในการแก้ปัญหาความหิวโหย

2023 James Beard Restaurant And Chef Awards

ในช่วงก่อนการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ขณะที่มีแขก 50 คนมารวมตัวกันเพื่อดื่มไวน์และรับประทานอาหารค่ําที่ Aretsky’s Patroon ในนครนิวยอร์ก หัวข้อของคืนวันนั้นคือความหิวโหย

ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อ ประชากรมากกว่า 33 ล้านคน ในสหรัฐอเมริกา และมากถึง 1 ใน 10 คนทั่วโลก – และเป็นเรื่องส่วนตัวสําหรับเชฟผู้ได้รับรางวัล James Beard Award และพิธีกรรายการโทรทัศน์ Andrew Zimmern ผู้เป็นวิทยากรคนสําคัญของงาน Embracing Progress: The Challenges and Impact of Disruption นําเสนอโดย TIME ร่วมกับ Philip Morris International

Zimmern ผู้กล่าวว่าปัญหาการติดยาเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตของเขาเองทําให้เขาต้องรับประทานอาหารวันขอบคุณพระเจ้าที่มอบให้โดยกองทัพความรอด เขาตอนนี้ใช้ชื่อเสียงของเขาเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหาความหิวโหย – ปัญหาที่เขาเชื่อว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถ แต่เพราะขาดเจตนารมณ์

“เรามีอาหาร” Zimmern เน้น เช่นเดียวกับระบบการจัดจําหน่าย การแก้ปัญหาความหิวโหยในสหรัฐอเมริกามีการประเมินว่าต้องใช้งบประมาณ ตั้งแต่ 23 ถึง 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ

“ข้อเท็จจริงที่ว่าเราสามารถทําได้ แต่บางคนกําลังตัดสินใจเลือกที่จะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องน่าอับอาย” เขากล่าว “ผมใช้คําว่า ฆาตกรรม และผมโดนวิพากษ์วิจารณ์สําหรับเรื่องนั้น แต่เมื่อคุณดูคําจํากัดความในพจนานุกรม ถ้าคุณสามารถทําได้จริงๆ แต่คุณกําลังตัดสินใจที่จะไม่ทํา – ผมคิดว่าในจุดหนึ่ง คุณต้องเริ่มเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงที่ว่าไม่ควรมีใครต้องเผชิญกับความหิวโหยในประเทศนี้ในปี 2566 และโดยสุจริตแล้วในประเทศใดๆ ในปี 2566”

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทําให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นและมีผู้ว่างงานนับล้านคน รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มงบประมาณสําหรับโครงการช่วยเหลือโภชนาการเสริม (SNAP) และโครงการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งช่วยให้สหรัฐอเมริกาบรรลุในปี 2564 สัดส่วนครัวเรือนที่มีเด็กประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร ต่ําที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ แต่การจัดสรรงบประมาณนั้น เป็นการชั่วคราวและสิ้นสุดลงแล้ว ส่งผลกระทบต่อประชากรอเมริกัน 41 ล้านคน

แม้ว่ารัฐสภาจะต้องดําเนินการ แต่ Zimmern บอกกับแขกในคืนวันจันทร์ว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เขาสนับสนุนให้ไปเห็นสภาพความหิวโหยด้วยตาตนเองโดยการอาสาสมัครที่ที่พักพิง และพูดคุยเกี่ยวกับมันเพื่อให้ประเด็นนี้อยู่ในส่วนหน้าของความเร่งด่วนทางศีลธรรม

“มันคือการทําให้คนมากขึ้นตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ” Zimmern กล่าว “ถ้าเราใช้คําว่าหิวบ่อยๆ มันจะเพิ่มปริมาณความอับอายที่เรามีต่อการไม่แก้ปัญหานี้ – หรือความอาชญากรรมจากการไม่แก้ปัญหานี้”