เวปแพ็ค 2023 ซีรีส์นิทรรศการ ยกระดับแนวโน้มนวัตกรรมและการพัฒนาในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

กรุงเทพมหานคร, สิงหาคม 15, 2523 — จัดโดย RX (Reed Exhibitions) งานแสดงสินค้า WEPACK series ได้แก่ SinoCorrugated 2023, SinoFoldingCarton 2023, DPrint 2023, SinoPaper 2023, Food Pack & Tech 2023 และ PACKCON 2023 จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งชาติ (กรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2523 โดยพื้นที่แสดงสินค้าเกิน 100,000 ตารางเมตรครั้งแรก และมีผู้ประกอบการแสดงสินค้ามากกว่า 1,200 แบรนด์ นําอุปกรณ์ใหม่กว่า 1,800 รายการ และวัสดุบริโภคใกล้ 1,000 ชนิด ระหว่าง 3 วันของ WEPACK มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 52,936 คน จากภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าชมจากต่างประเทศมากกว่า 4,432 คนจากมากกว่า 110 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

WEPACK 2023 series exhibitions
WEPACK 2023 series exhibitions

WEPACK 2023 ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและทรัพยากรของผู้จัดงาน RX ซึ่งมีประสบการณ์การจัดงานแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอย่างดี บริการที่แม่นยํา การประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการทรัพยากรจากหลายฝ่าย ทําให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนมากขึ้น ผลประโยชน์ต่างๆ สําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงาน และความเชี่ยวชาญของผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น

เป็นงานระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมห่อหุ้มทั้งห่วงโซ่ WEPACK 2023 แสดงเทคโนโลยีกระบวนการและอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบกระดาษ อุปกรณ์ผลิตกระดาษคอร์รูเกตต์ อุปกรณ์ผลิตกระดาษพับ อุปกรณ์พิมพ์ดิจิทัล และกระบวนการห่อหุ้มและผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มสําเร็จรูป อย่างเฉพาะ SinoCorrugated ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ WEPACK ได้พัฒนาเป็นงานระดับโลกสําหรับอุตสาหกรรมกระดาษคอร์รูเกตต์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 22 ปี

รวมผู้ประกอบการชั้นนํา เป็นแพลตฟอร์มบริการครบวงจรเพื่อช่วยธุรกิจขยายความหลากหลาย

ผู้ผลิตหลายแห่งกําลังเดินทางไปสู่การขยายความหลากหลายธุรกิจ จากกระดาษพับไปสู่กล่องสี ถุงนุ่ม การถมพลาสติก และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสําหรับนําออกไปบริโภค เพื่อขยายพื้นที่ธุรกิจของตนเอง ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมและแบบแผนการสั่งซื้อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดปัจจุบัน

WEPACK 2023 แสดงเทคโนโลยีกระบวนการและอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วอุตสาหกรรมห่อหุ้ม ตั้งแต่วัตถุดิบกระดาษ อุปกรณ์ผลิตกระดาษคอร์รูเกตต์ อุปกรณ์ผลิตกระดาษพับ อุปกรณ์พิมพ์ดิจิทัล และการแสดงกระบวนการห่อหุ้มและผลิตภัณฑ์ห่อหุ้มสําเร็จรูป เป็นแพลตฟอร์มการเลือกซื้อและติดต่อครบวงจรเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายสู่พื้นที่และคู่ค้าใหม่

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมห่อหุ้ม

งานมีการแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ และแสดงตัวอย่างโรงงานดิจิทัลและโซลูชันสําหรับโรงงานดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

มีการสัมมนามากกว่า 30 เวที เป็นแพลตฟอร์มสื่อสารอุตสาหกรรมห่อหุ้มโลก

เป็นส่วนสําคัญของงาน มีการจัดสัมมนามากกว่า 30 เวทีจาก 6 งานแสดงหลักบ