เหตุผลที่องค์กรถึงควรให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลมาเป็นอันดับหนึ่ง

  ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบซอฟต์แวร์ในปี 2564