เหตุใดเราถึงรู้สึกอ่อนเพลียยิ่งกว่าที่เคย

หมีนอนบนโซฟา

(SeaPRwire) –   คนส่วนใหญ่รู้สึกเหนื่อย รู้สึกเหนื่อยมากๆ เห็นได้จากแนวโน้มใหม่ๆ เช่น การลาออกจากงานจํานวนมาก การทํางานจากบ้าน การลดกิจกรรมการพักผ่อน และการลดการพบปะสังสรรค์กัน – คนรู้สึกเหนื่อยไม่เพียงแค่งาน แต่รู้สึกเหนื่อยทั้งจิตใจด้วย ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า “The Great Exhaustion” ซึ่งผู้เขียนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชื่อ Cal Newport เรียกว่าเป็นยุคที่คนต้องการกําหนดความสัมพันธ์กับงานใหม่ เพื่อลดความรู้สึกเหนื่อยล้า

คนส่วนใหญ่ไม่ประหลาดใจที่ได้ยินเรื่อง “The Great Exhaustion” เรารู้สึกเหนื่อย และเห็นได้จากการตัดสินใจทุกวัน เช่น สั่งอาหารจากร้านเพราะไม่มีพลังงานที่จะทําอาหาร เลือกทํางานจากบ้านเพื่อไม่ต้องเดินทางไปที่ทํางาน 2 ชั่วโมงต่อวัน กิจกรรมสังสรรค์น้อยลงเพราะไม่สามารถจัดเวลาได้ ละเลยกิจกรรมอื่นๆ เช่นออกกําลังกาย เป็นต้น รวมถึงการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภาวะเงินเฟ้อ และปัจจัยความเครียดจากต่างประเทศ ทําให้คนรู้สึกเหนื่อยทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์

สาเหตุที่ระดับความเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นคืออะไร? ผมพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เหนื่อยเกินไปบ่อยๆ และได้ยินเหตุผลต่างๆ มากมาย สาเหตุ 3 ประการที่ผมเชื่อว่ามีส่วนทําให้เหนื่อยมากที่สุด แต่ถูกละเลยมากที่สุดคือ วิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน การถูกความเครียดจากภายนอกควบคุม และความไม่มั่นคงทางการเงิน

วิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน

สิ่งตรงข้ามของความรู้สึกเหนื่อยคืออะไร? คือความรู้สึกพลังงานสูง แต่อะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกพลังงานสูง?

New York Times นักวิจัยและผู้เขียนหนังสือชื่อ Dan Buettner ได้ศึกษาพื้นที่ที่เรียกว่า “blue zones” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนมีอายุยืนยาวกว่าที่ใดที่หนึ่ง ในงานวิจัยของเขาพบว่า คนในพื้นที่เหล่านี้มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ มีวิถีชีวิตที่ให้ความสําคัญกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น การบริโภคอาหารธรรมชาติ การมีชีวิตสังคมอันอุดมสมบูรณ์ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และการทํางานเพื่อความหมายมากกว่าเพื่อผลิตภาพ

สิ่งนี้ตรงข้ามกับวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่นอกจากพื้นที่ “blue zones” คือ บริโภคอาหารปรุงสําเร็จ วางแผนกิจกรรมเพื่อสังคมและออกกําลังกาย ทํางานเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ซึ่งการให้ความสําคัญกับสิ่งที่พบในพื้นที่ “blue zones” นั้นต้องใช้เวลาว่าง เงินทุน และพลังงานซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มี การมองวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ว่าเราต้องทนทุกข์กับภาระหน้าที่มากกว่า ไม่ใช่ให้ความสําคัญกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ความเครียดจากภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้ควบคุม

ความเครียดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา (โครงการที่ยุ่งยาก การจัดการงานและเด็ก เป็นต้น) สามารถลดความเครียดได้ และทําให้เรื่องราวนั้นสร้างความมั่นใจ แต่ความเครียดจากภายนอกที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (อาชญาก