เอนเตอร์ไพรส์ ยูนิเวิร์ส ไบรท์ กรุ๊ป ประกาศผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ซีอาน, จีน, วันที่ 12 สิงหาคม 2566 — ENTREPRENEUR UNIVERSE BRIGHT GROUP (“EUBG” หรือ “บริษัท”) (OTCQB: EUBG) บริษัทที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล ได้ประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566.

นาย กวลิน เตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Entrepreneur Universe Bright Group ได้กล่าวว่า “ธุรกิจของเราได้รับการสนับสนุนอย่างมากในรายได้ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 40.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า การเติบโตอย่างยิ่งใหญ่นี้สามารถสืบเนื่องมาจากบริการที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมที่เราให้แก่ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจการถ่ายทอดสด เราภูมิใจที่ได้มีส่วนสําคัญในเรื่องนี้ และมุ่งมั่นที่จะยังคงให้บริการที่เลิศแก่ลูกค้าของเราในอนาคต”

ผลการดําเนินงานทางการเงินที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

งบการเงินสรุปที่ไม่ได้ตรวจสอบสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน,

2566

2565

บาท

บาท

รายได้

บาท

1,705,942

บาท

840,868

ต้นทุนขาย

(108,581)

(113,332)

กําไรขั้นต้น

1,597,361

727,536

ค่าใช้จ่ายในการขาย:

(5,279)

(8,319)

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร:

(390,294)

(331,385)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) รวมอื่นๆ:

(55,476)