เอเชียนเกมส์เปิดตัว “โกหางโจว” ตอนที่ 2 ในตริโลจี้ “เอเชียนเกมส์, หางโจวชาร์ม”

หางโจว, ประเทศจีน, 21 ส.ค. 2566เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566, การแข่งขันเอเชียนเกมส์หางโจวได้ออกภาพยนตร์สั้นตอนที่สองในตริโลจี้ “เอเชียนเกมส์, หางโจวชาร์ม” ชื่อ “เอเชียนเกมส์ โกหางโจว”

 

หางโจว ที่เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองหลวงอินเทอร์เน็ตของประเทศจีน ได้รับการปรับปรุงเมืองอย่างครอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของหางโจวและเมืองเจ้าภาพร่วม ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่ง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและดิจิทัล การออกกําลังกายและฟื้นฟูชุมชน เช่นเดียวกับตอนแรก “เอเชียนเกมส์ โกหางโจว” ก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทําด้วยกระดาษตัดประดิษฐ์ ซึ่งวัฒนธรรมถูกฝังอยู่ลึกภายในเรื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าศิลปะพื้นบ้านจีน การตัดกระดาษ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบสร้างสรรค์

เรื่องราวเริ่มต้นผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่งมีชีวิตชีวาพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์แบบจุใจที่แสดงให้เห็นช่วงเวลาหนึ่ง ที่หางโจวและเมืองเจ้าภาพร่วมอื่นๆ กําลังเตรียมพร้อม เขียวและสมาร์ท เพื่อจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ แสดงให้เห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการแข่งขันและยกระดับชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

“เอเชียนเกมส์ โกหางโจว” ไฮไลต์โปรแกรมการปรับปรุงและฟื้นฟูอย่างมหาศาลที่ได้รับการปรับใช้ในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่าการเตรียมการเหล่านี้จะมีผลกระทบระยะยาวต่อเมือง ทําให้หางโจวและเมืองเจ้าภาพร่วมอยู่ในตําแหน่งเมืองสมัยใหม่และเขียว อยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องไปเยือนในอนาคตของประเทศจีน

ตอนจบสุดท้าย “เอเชียนเกมส์ อินหางโจว” จะเน้นเรื่อง “แบรนด์เอเชียนเกมส์และมรดก” และจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

ลิงก์วิดีโอ YouTube: https://youtu.be/sZUMZopBUYo