แคนาเดียนโซลาร์ EP Cube บรรลุการรับรอง LUMA ในเปอร์โตริโก เสริมความมุ่งมั่นต่ออนาคตที่ยั่งยืน

ซานฮวน, เปอร์โตริโก, 29 ส.ค. 2566 — Canadian Solar ประกาศการบรรลุการรับรอง LUMA ใน เปอร์โตริโก สําหรับ EP Cube ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยแนวตั้ง การยอมรับนี้จาก LUMA ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการเอกชนที่จัดการข้อกําหนดด้านการส่งผ่านและการจัดจําหน่ายของระบบไฟฟ้าของ เปอร์โตริโก ทําให้บทบาทของ EP Cube ในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่น่าเชื่อถือในภาคพลังงานของภูมิภาคนี้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งยังเน้นย้ําถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของบริษัทในการส่งเสริมอนาคตด้านพลังงานที่สีเขียวและยั่งยืนมากขึ้น

EP Cube ซึ่งเพิ่งเปิดตัวใน เปอร์โตริโก เมื่อเร็ว ๆ นี้ นําเสนอการจ่ายไฟฟ้าที่สม่ําเสมอให้กับเจ้าของบ้าน ซึ่งบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของระบบไฟฟ้า รวมถึงการดับไฟจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือการปิดกั้นของสาธารณูปโภค Luquillo Felix Marquez ผู้ใช้ปลายทางท้องถิ่นใน เปอร์โตริโก กล่าวว่า “EP Cube มีขนาดที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 9.9 – 19.9 kWh ดังนั้นฉันจึงสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการของครอบครัวฉัน นอกจากนี้ยังติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่าย”

EP Cube มีให้บริการสําหรับเจ้าของบ้านและผู้ติดตั้งใน เปอร์โตริโก ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโครงการสนับสนุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้จากกระทรวงที่อยู่อาศัยแห่ง เปอร์โตริโก โครงการนี้มอบเงินทุนให้กับเจ้าของบ้านและผู้ติดตั้งที่มีสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการติดตั้งพลังงานทดแทนของพวกเขา

“การได้รับการรับรอง LUMA เป็นความสําเร็จที่สําคัญซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของเราต่ออนาคตที่ยั่งยืนใน เปอร์โตริโกAndy Yin ผู้จัดการทั่วไปของ Eternalplanet ซึ่งเป็นแบรนด์อิสระภายใต้ Canadian Solar ที่ออกแบบและพัฒนา EP Cube กล่าว “เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทดแทนของภูมิภาคและร่วมมือกับพันธมิตรเช่น LUMA Energy เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิทัศน์ด้านพลังงานท้องถิ่น การรับรองนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราต่อเป้าหมายด้านพลังงานและความยั่งยืนของ เปอร์โตริโก

การบรรลุการรับรอง LUMA เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ Canadian Solar และ Eternalplant ต่อภูมิทัศน์ด้านพลังงานของ เปอร์โตริโก

เกี่ยวกับ Eternalplanet

Eternalplanet เป็นแบรนด์ด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นผู้บริโภคภายใต้ Canadian Solar มีความสามารถในการออกแบบ วิจัยและพัฒนา การผลิต และการให้บริการระดับโลกอย่างเป็นอิสระ Eternalplanet ยึดมั่นในนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะจัดหาโซลูชันด้านพลังงานให้กับผู้คนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ใน กันยายน 2565 Eternalplanet เปิดตัวระบบกักเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยที่ออกแบบและพัฒนาเองเป็นครั้งแรกใน สหรัฐอเมริกา – EP Cube EP Cube นําเทคโนโลยีชั้นนําของอุตสาหกรรมมาใช้เพื่อจัดหาการสํารองพลังงานทุกด้านให้กับทุกครัวเรือน พร้อมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้นและความ