แอลตอส เรดาร์ ได้รับเงินทุน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเร่งพัฒนาและพาณิชย์การของเรดาร์ภาพถ่าย 4 มิติ

แซนโฮเซ, คาลิฟอร์เนีย., ส.ค. 15, 2023 — บริษัทระบบเรดาร์ยานยนต์สําหรับการขับขี่อัตโนมัติที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์ Altos Radar ได้ระดมทุนรอบก่อตั้งเป็นเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเร่งการพัฒนาการตลาดเรดาร์ภาพสี่มิติสําหรับยานยนต์ที่มีระบบช่วยขับขี่และขับขี่อัตโนมัติ

การระดมทุนดังกล่าวนําโดย CEO ของ Hesai Technology David (Yifan) Li ZhenFund และ Monad Ventures จะใช้เพื่อผลิตและตลาด Altos Radar’s เรดาร์ภาพสี่มิติรุ่นใหม่ Altos V1 ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง

Altos V1
Altos V1

ในปี 2017 FCC และหน่วยงานกํากับดูแลคลื่นวิทยุของประเทศต่างๆ ได้เปิดใช้งานช่วงความถี่ 76-81 กิกะเฮิรตซ์สําหรับเรดาร์ยานยนต์ ซึ่งทําให้สามารถผลิตเรดาร์ความละเอียดสูงขนาด 1/3 ของเรดาร์ 24 กิกะเฮิรตซ์เดิมที่มีความละเอียดมุมเทียบเท่า

หลายบริษัทได้แข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีนี้ รวมถึงบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าชื่อดังซึ่งเมื่อปีนี้ได้นําเรดาร์กลับมาใช้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ FSD 4.0 ของพวกเขา

Altos Radar เด่นจากคู่แข่งด้วยการคํานวณจุดข้อมูลแบบ LIDAR ในเรียลไทม์จากผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจําหน่าย เรดาร์สามารถตรวจจับวัตถุที่ระยะไกลและจุดข้อมูลถึง 3,000 จุดต่อเฟรมที่อัตรา 10 เฟรมต่อวินาที

ทีม Altos Radar สามารถพัฒนาระบบประมวลผลสัญญาณและแอลกอริทึมการรับรู้วัตถุบนชิประยุกต์สําหรับยานยนต์ที่มีต้นทุนต่ํา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทําให้ Altos V1 เป็นเรดาร์ภาพสี่มิติแบบไม่ใช้ FPGA รุ่นแรกที่พร้อมจําหน่าย มีข้อได้เปรียบในต้นทุน ความน่าเชื่อถือ และการผลิตจํานวนมาก

เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่นวิทยุ เรดาร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวตรวจจับอื่นในการตรวจจับวัตถุที่ระยะไกลถึงร้อยเมตร และวัดความเร็วแม่นยํา เป็นต้น Altos V1 สามารถตรวจจับรถยนต์ถึง 500 เมตร และบุคคลถึง 180 เมตร

Altos Radar จึงมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงบทบาทของเรดาร์ในระบบตรวจจับยานยนต์อัตโนมัติด้วยข้อมูลความสูง ความละเอียดมุม และประสิทธิภาพสัญญาณเสียงรบกวนที่สูงขึ้น

ทีม Altos Radar เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผลสัญญาณ และการรับรู้วัตถุสําหรับยานยนต์อัตโนมัติจากบริษัทชั้นนํา เช่น Hitachi, ZF, Huawei และ Pony.ai รวมถึงจากฝ่ายวิจัยขับขี่อัตโนมัติของ Apple และ Lyft

ตลาดเรดาร์ภาพสี่มิติตามรายงานของ Yole คาดว่าจะเติบโตร้อยละปีต่อปีเป็น 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 ส่วนรายงานของ McKinsey คาดว่าตลาดยานยนต์อัตโนมัติอาจมีมูลค่า 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2035

เกี่ยวกับ Altos Radar

Altos Radar เป็นบริษัทระบบเรดาร์ยานยนต์ที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมขับขี่อัตโนมัติ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเรดาร์ภาพสี่มิติคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.altosradar.com