โซลจัดเทศกาลสตาร์ทอัพโลก Try Everything 2023 ในเดือนกันยายน มุ่งดึงดูดการลงทุน 70 พันล้านวอน

กรุงโซล, เกาหลีใต้, 22 ส.ค. 2566 — ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 กันยายน รัฐบาลมหานครโซลจะเป็นเจ้าภาพ Try Everything 2023 งานเทศกาลสตาร์ทอัพระดับโลกอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสมาชิกในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ รวมถึงสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมถึงนักลงทุนและผู้เร่งการเติบโตจากทั่วโลกมารวมตัวกัน งานจะจัดขึ้นที่ดงแดมุนดีไซน์พลาซ่า (DDP) เป็นเวลาสามวัน

โซลจัดเทศกาลสตาร์ทอัพโลก Try Everything 2023 ในเดือนกันยายน มุ่งดึงดูดการลงทุน 70 พันล้านวอน
โซลจัดเทศกาลสตาร์ทอัพโลก Try Everything 2023 ในเดือนกันยายน มุ่งดึงดูดการลงทุน 70 พันล้านวอน

ในปีนี้ เน้นเสริมสร้างเครือข่ายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพของโซลในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิจารณาถึงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลมหานครโซลให้ความสําคัญกับการดึงดูดการลงทุนใน Try Everything มากกว่าปีก่อนๆ ด้วยเป้าหมายการลงทุน 70 พันล้านวอน

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ จะขยายจํานวนบูธแสดงสินค้าเป็น 100 บูธ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึงสองเท่า และดําเนินโปรแกรมดึงดูดการลงทุนต่างๆ เช่น การพบปะระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน

พิจารณาว่านี่เป็นงาน Try Everything ครั้งแรกหลังจากประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจําถิ่น จะมีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพโซลผ่านบูธนิทรรศการแบบมีปฏิสัมพันธ์ และขยายโปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เพลิดเพลินไปกับการเข้าร่วมด้วย

สามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Try Everything จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม สําหรับนิทรรศการออฟไลน์ และจนถึงวันที่ 11 กันยายน สําหรับนิทรรศการออนไลน์

สําหรับการพบปะทั่วไป สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Try Everything ( https://tryeverything.or.kr/eng/ ) หรือผ่าน Startup Plus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวมการประกอบการของเมือง บริษัทที่ต้องการจัดการพบปะ 1 ต่อ 1 กับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ Try Everything ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 25 สิงหาคม

คิม แท-คยุน หัวหน้าสํานักนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมหานครโซล กล่าวว่า “Try Everything ซึ่งครบรอบ 5 ปีในปีนี้ เน้นการดึงดูดการลงทุนเนื่องจากสตาร์ทอัพกําลังประสบปัญหาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ วัฒนธรรมการประกอบการจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางผ่านโปรแกรมประสบการณ์ที่ประชาชนทั่วไป เช่น ผู้ประกอบการรายใหม่และนักศึกษามหาวิทยาลัย สามารถเข้าร่วมได้”

ฝ่ายปฏิบัติการ TRY EVERYTHING, ask@tryeverything.or.kr, 82-70-8796-9607