โอลิเวอร์ ไวมาน เสริมความสามารถในอินโดนีเซียด้วยการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 14 สิงหาคม 2566 — บริษัทที่ปรึกษาการจัดการระดับโลก Oliver Wyman ประกาศแต่งตั้ง Erik Koenen เป็นหุ้นส่วนประจํากรุงเทพฯ โดย Erik จะร่วมงานกับทีมผู้นําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมศักยภาพบริการในประเทศไทย

การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Oliver Wyman ในการลงทุนเพิ่มเติมในตลาดไทย โดยปัจจุบันบริการลูกค้าในภาคการเงิน พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการขนส่ง บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการทรานสฟอร์มดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

Seo Young Lee หุ้นส่วนและหัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “เศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างมั่นคงและแนวโน้มที่ดีนี้ส่งผลให้มีความต้องการบริการของเราเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 การแต่งตั้ง Erik มาร่วมงานนี้จะช่วยเสริมศักยภาพให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทยและภูมิภาคได้อย่างดียิ่ง”

Erik เสริมว่า “ผมยังคงชื่นชม Oliver Wyman และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผมตั้งใจที่จะเสริมสร้างกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของเราในตลาดไทย เพื่อให้คําแนะนําที่มีคุณค่า ร่วมงานกับลูกค้า และสร้างผลกระทบที่สําคัญ”