ไซเบอร์พีซจัดงานประชุมสุดยอดไซเบอร์พีซโลกครั้งแรกในความร่วมมือกับ Civil 20, G20 อินเดีย

ประกาศเดลีและโพรโทคอลไซเบอร์พีซ

นิวเดลี, 18 ก.ย. 2566 — ไซเบอร์พีซ ในความร่วมมือกับ Civil 20, G20 อินเดีย พร้อมด้วย United Service Institution of อินเดีย ในฐานะพันธมิตรทางความรู้ ได้จัดงานสัมมนาไซเบอร์พีซโลกครั้งแรกเสร็จสิ้นในวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่นิวเดลี ร่วมกับกระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และไอที รัฐบาลอินเดีย National Critical Information Infrastructure Protection Center (NCIIPC) Computer Emergency Response Team-India (CERT-In); บริษัทเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น Zoom, Meta, InMobi, GMR Group,  Autobot Infosec; องค์กรระดับโลกเช่น Internet Society, ICANN, MANRS, APNIC, Africa Cyber Defence Forum, Globethics; องค์กรอินเดียเช่น DELNET, India Foundation, SIA India; สถาบันการศึกษาเช่น NLU Delhi, เบงกาลอร์ และ Bhopal; ISB Hyderabad, Rashtriya Raksha University, Amrita Vishwa Vidyapeetham, SAKEC Mumbai ให้การสนับสนุน

(LtoR) Maj Vineet Kumar Founder & Global President CyberPeace, Dr. Krishnashree Achuthan Civil20, Mr. SN Pradhan IPS DG NCB, Mr. Naveen Kumar Singh DG NCIIPC, Ms. Subi Chaturvedi InMobi, Lt Gen (Dr.) Rajesh P

(LtoR) Maj Vineet Kumar Founder & Global President CyberPeace, Dr. Krishnashree Achuthan Civil20, Mr. SN Pradhan IPS DG NCB, Mr. Naveen Kumar Singh DG NCIIPC, Ms. Subi Chaturvedi InMobi, Lt Gen (Dr.) Rajesh P

การประชุมสุดยอดไซเบอร์พีซโลก ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ระดับโลก ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บริหารอุตสาหกรรม และผู้สนใจเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญระดับโลกหลายท่าน รวมถึง Ms. Anne Neuberger, รองผู้ช่วยฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติด้านไซเบอร์ สหรัฐอเมริกา; Mr. Suresh Yadav, เลขาธิการสมาพันธ์ประชาชาติ; Ms. Esti Peshin, Israel Aerospace; Mr. Pablo Hinojosa, APNIC; Mr. Jay Gullish, USIBC; Ms. Genie Sugene Gan, Kaspersky; Mr. Gilbert Nyandeje, Africa Cyber Defence Forum, Mr. Scott James, มหาวิทยาลัยอินเดียนา; Lt Gen MU Nair, ผู้ประสานงานด้านความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ รัฐบาลอินเดีย; Mr. SN Pradhan, IPS, ผู้อํานวยการใหญ่ NCB อินเดีย; Mr. Navin Singh, IPS, ผู้อํานวยการใหญ่ NCIIPC และ Dr. Sanjay Bahl, ผู้อํานวยการใหญ่ CERT-In

“ปฏิญญาเดลีและโพรโทคอลไซเบอร์พีซเป็นก้าวเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญสู่ไซเบอร์สเปซที่ปลอดภัย ครอบคลุม และยืดหยุ่นมากขึ้น เป้าหมายคือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก การเสริมสร้างพฤติกรรมที่รับผิดชอบของรัฐในไซเบอร์สเปซ และการสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสําหรับทุกคน” กล่าวโดย Lt Gen (Dr.) Rajesh Pant (ผู้เกษียณ) อดีตผู้ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ รัฐบาลอินเดีย

การริเริ่มนี้เรียกร้องให้ประเทศ G20 ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดภูมิทัศน์ไซเบอร์ระดับโลก เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้และเสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อไซเบอร์สเปซที่เปิดกว้าง ปลอดภัย และยืดหยุ่น

พันโท Vineet Kumar ผู้ก่อตั้งไซเบอร์พีซ กล่าวว่า “การประชุมสุดยอดไซเบอร์พีซโลกแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของเราในการส่งเสริมความร่วมมือ ความยืดหยุ่น และความเป็นเอกภาพในภูมิทัศน์ไซเบอร์ที่กําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไซเบอร์จากทั่วโลก เราไม่เพียงแต่มองเห็นอนาคตเท่านั้น แต่กําลังกําหนดรูปแบบของอนาคตนั้นด้วย”

นอกจากนี้ การประชุม