ไม่รอด YouTube ลบเพลง AI ที่เลียนแบบเสียงนักร้องดังหลายคนออก เนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

  เพลง AI เป็นเหตุทำให้ค่ายเพลงดังขอให้ลบเพลงที่ AI สร้างขึ้นเนื่องจากละเมิดลิขสิทธิ์