3SBio ประกาศผลการดําเนินงานระหว่างกาลปี 2566 รายได้เติบโตกว่า 20% จากปีก่อน และมูลค่าของไปป์ไลน์การวิจัยและพัฒนายาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฮ่องกง, 25 ส.ค. 2566 — บริษัทไบโอเฟาร์มา ชั้นนําของจีน 3SBio (01530.HK) ได้เปิดเผยผลประกอบการระหว่างกาลปี 2566 ในวันนี้ รายได้ในครึ่งแรกของปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 3,783.8 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 3,201.6 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ปกติอยู่ที่ประมาณ 1,518 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว กําไรสุทธิที่เป็นของเจ้าของบริษัทแม่เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1,191 ล้านหยวน ในอนาคต 3SBio จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในฐานะแพลตฟอร์มบูรณาการสําหรับการวิจัยและพัฒนา (R&D) การผลิต การทําการตลาด และหุ้นส่วนภายนอก และต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ไบโอเฟาร์มาแกนหลักมีผลงานที่แข็งแกร่งพร้อมยอดขายสถิติใหม่

ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์ไบโอเฟาร์มาเติบโตอย่างมั่นคงในด้านรายได้และรักษาตําแหน่งผู้นําตลาดไว้ได้ ยอดขาย TPIAO ผลิตภัณฑ์ทรอมโบโปเอตินมนุษย์รีคอมบิแนนต์ (rhTPO) เพียงตัวเดียวที่วางขายเชิงพาณิชย์ที่ใช้รักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ํา รวม 2,019.1 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 28.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นปีนี้ TPIAO ผ่านการต่ออายุในบัญชียาชดเชยระดับชาติ (NRDL) และได้รับการจัดอันดับในระดับคําแนะนําสูงสุดโดยสมาคมมะเร็งวิทยาคลินิกจีน (CSCO) แนวทางคลินิกสําหรับการวินิจฉัยและการรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ําจากการรักษามะเร็ง (CTIT) (ฉบับปี 2565)

ในฐานะผู้นําตลาดของยาฉีดอีริโทรโปเอตินมนุษย์รีคอมบิแนนต์ (rhEPO) EPIAO และ SEPO มียอดขาย 463.2 ล้านหยวน ในครึ่งแรกของปี 2566 ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่ 42.9%

ยอดขาย Yisaipu สําหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ กระดูกสันหลังอักเสบ และสะเก็ดเงินอยู่ที่ 300 ล้านหยวน ในครึ่งแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน Yisaipu ในรูปแบบฉีดพร้อมใช้ได้รับอนุมัติให้วางตลาดในเดือนมีนาคมปีนี้

ยอดขาย Cipterbin สําหรับรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายที่เป็น HER2 บวก อยู่ที่ 108.6 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 60.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ แนวทางคลินิก CSCO สําหรับการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งเต้านม (ฉบับปี 2565) จัด Cipterbin ในระดับคําแนะนําชั้น I สูงสุดสําหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่เป็น HER2 บวก และจํานวนโรงพยาบาลและผู้ป่วยที่ครอบคลุมมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ธุรกิจสุขภาพเส้นผมเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการตลาดดิจิทัล

ยอดขาย Mandi (น้ํายามินอกซิดิล) ผลิตภัณฑ์ OTC สําหรับรักษาผมร่วงจากฮอร์โมนและผมร่วงจากภูมิคุ้มกันตัวเอง ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ในครึ่งแรกของปี 2566 ยอดขาย Mandi อยู่ที่ 495.5 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในฐานะผลิตภัณฑ์สุขภาพเส้นผมที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวก มินอกซิดิลได้รับการยอมรับมากขึ้นพร้อมกับขนาดตลาดที่ขยายตัวทุกปี ในฐานะแบรนด์นําของมินอกซ