6Estates สถาปนาการประจําการครั้งแรกของ NVIDIA DGX BasePOD พร้อมระบบ NVIDIA DGX H100 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเสริมพลังธุรกิจด้วย LLM และแอปพลิเคชัน AI ที่กําหนดเอง

สิงคโปร์ 27 ก.ย. 2566 — 6Estates Pte Ltd (“6Estates”) ผู้ให้บริการโซลูชัน AI สําหรับองค์กรที่มีฐานอยู่ใน สิงคโปร์ ได้จัดตั้ง NVIDIA DGXTM BasePOD พร้อมระบบ NVIDIA DGX H100 ครั้งแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเร่งนวัตกรรม AI และการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทั่วภูมิภาค

พิธีตัดริบบิ้นในงานเปิดตัวพร้อมด้วย Marcus Cheng - CEO ของ Acclivis; Prof. Chua Tat-Seng - ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates, KITHCT Chair Professor ที่ NUS; Susan Marshall - ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักพัฒนา NVIDIA; Dr. Luan Huanbo - CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates; Dennis Ang - ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจองค์กร NVIDIA (ภูมิภาคอาเซียนและ ANZ); Dr. Wang Chao - CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates
พิธีตัดริบบิ้นในงานเปิดตัวพร้อมด้วย Marcus Cheng – CEO ของ Acclivis; Prof. Chua Tat-Seng – ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates, KITHCT Chair Professor ที่ NUS; Susan Marshall – ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักพัฒนา NVIDIA; Dr. Luan Huanbo – CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates; Dennis Ang – ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจองค์กร NVIDIA (ภูมิภาคอาเซียนและ ANZ); Dr. Wang Chao – CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง 6Estates

6Estates ซึ่งแยกตัวออกมาจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยทซิงหัว มุ่งเน้นการส่งมอบโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย large language model (LLM) เฉพาะด้านให้กับองค์กร 6Estates ยังเป็นสมาชิกของ NVIDIA Inception ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับสตาร์ทอัพระดับก้าวหน้าที่กําลังปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

DGX BasePOD อาศัยแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรของ NVIDIA รวมถึงคอมพิวติ้ง สโตเรจ การเชื่อมโยงเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทํางานร่วมกันและให้ประสิทธิภาพสูงสุดในระดับขนาดใหญ่

6Estates วางแผนที่จะใช้ NVIDIA DGX BasePOD ของตนสําหรับการเสนอทางเลือกโมเดลใหม่ของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้กับองค์กรด้วย LLM และแอปพลิเคชัน AI ที่กําหนดเอง บริษัทจะสามารถเข้าถึง NVIDIA AI Enterprise ซอฟต์แวร์สําหรับ AI ระดับการผลิตที่ปลอดภัย เสถียร และได้รับการสนับสนุน ชั้นซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์ม AI ของ NVIDIA นั้นมอบกรอบงาน รูปแบบที่ฝึกมาแล้ว และเครื่องมือการพัฒนามากกว่า 100 รายการเพื่อเร่งการทําเหมืองข้อมูลและกระชับการปรับใช้ AI ระดับการผลิตสําหรับการสร้าง AI, การมองเห็นของคอมพิวเตอร์, AI ด้านการพูด และอื่นๆ

กลุ่มเครื่องจักรนี้จะสนับสนุนโซลูชัน AI ที่มีอยู่ของ 6Estates ด้วย – นั่นคือแพลตฟอร์ม Intelligent Document Processing ซึ่งอัตโนมัติกระบวนการและวิเคราะห์เอกสารที่ไม่เป็นโครงสร้างแบบแม่แบบ และอัตโนมัติกระบวนการทํางานตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับผู้ให้กู้และบริษัทก