Adobe เพิ่มฟีเจอร์ AI ชุดใหญ่ให้ Photoshop เน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  อะโดบี ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในงาน Adobe MAX โดยรอบนี้เน้นหนักไปทาง Photoshop โปรแกรมแต่งภาพยอดนิยม