Altair ได้รับรางวัลจาก Fortune และ Newsweek ที่ยอมรับความเป็นเลิศของนายจ้าง

Altair ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อ “100 สถานที่ทํางานที่รักมากที่สุดในอเมริกา” ของ Newsweek และรายชื่อ “สถานที่ทํางานยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี” ของ Fortune สําหรับปี 2023

TROY, มิชิแกน, 27 ก.ย. 2023Altair (Nasdaq: ALTR) ผู้นําระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์คํานวณและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้บริการซอฟต์แวร์และคลาวด์โซลูชันสําหรับการจําลอง คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) การวิเคราะห์ข้อมูล และ AI รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับในสองรายชื่อที่ยกย่องบริษัทที่วางพนักงานไว้ที่จุดศูนย์กลางของโมเดลธุรกิจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่พวกเขารู้สึกว่าตนเองได้รับการเคารพ รู้สึกมีแรงบันดาลใจ และได้รับการชื่นชม Altair อยู่ในอันดับที่ 42 ใน 100 บริษัทชั้นนําของสหรัฐฯ บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานที่รักมากที่สุดในอเมริกา” ของ Newsweek และอยู่ในอันดับที่ 39 ในหมวดบริษัทขนาดใหญ่บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี” ของ Fortune สําหรับปี 2023

Altair อยู่ใน 100 อันดับแรกของบริษัทในสหรัฐฯ บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานที่รักมากที่สุดในอเมริกา” ของ Newsweek และอยู่ในหมวดบริษัทขนาดใหญ่บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี” ของ Fortune สําหรับปี 2023

Altair อยู่ใน 100 อันดับแรกของบริษัทในสหรัฐฯ บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานที่รักมากที่สุดในอเมริกา” ของ Newsweek และอยู่ในหมวดบริษัทขนาดใหญ่บนรายชื่อ “สถานที่ทํางานยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี” ของ Fortune สําหรับปี 2023

“การได้รับการจัดอันดับในรายชื่อที่มีชื่อเสียงสูงเหล่านี้ร่วมกับองค์กรชั้นนําบางแห่งของโลก เป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นการพิสูจน์อย่างต่อเนื่องถึงวัฒนธรรมเฉพาะตัวของ Altair” กล่าวโดย James R. Scapa ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Altair “ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ Altair ได้รับการยอมรับอย่างสม่ําเสมอว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทํางานชั้นนําที่สุดไม่เพียงแต่ในสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ทั่วโลกด้วย เรามีบางสิ่งที่พิเศษมากที่นี่ – บางสิ่งที่พนักงานทุกคนของเราสร้าง รักษา และพัฒนาขึ้นทุกวัน”

รางวัลเหล่านี้เพิ่มเข้ามาในรายชื่อรางวัลประจําปี 2023 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของ Altair รวมถึงการได้รับการจัดอันดับในรายชื่อ “สถานที่ทํางานที่รักมากที่สุดระดับโลก” ของ Newsweek และรายชื่อ “