Apple ปล่อยอัปเดต AirPods Pro และ AirPods 3 ใหม่ล่าสุดเน้นแก้ปัญหาภายใน

  Apple ปล่อยอัปเดต Firmware ใหม่ให้กับ AirPods Pro และ AirPods 3 รุ่นใหม่ล่าสุด