Casio จะเปิดตัวนาฬิกา G-SHOCK ที่ผลิตด้วยวัสดุคาร์บอนหลายชนิด

นาฬิกาที่มีความแข็งแรงสูงและน้ําหนักลดลงด้วยวัสดุคาร์บอนประเภทต่างๆ เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปีของรุ่น 5000

โตเกียว 10 พฤศจิกายน 2566 — Casio Computer Co., Ltd. ประกาศวันนี้เกี่ยวกับการเปิดตัวนาฬิกา G-SHOCK รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่น เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีของแบรนด์ G-SHOCK นาฬิกา GCW-B5000UN รุ่นใหม่นี้เข้าร่วมรุ่น 5000 ซึ่งสืบทอดรูปแบบเดิมของ G-SHOCK รุ่นแรก โดยใช้วัสดุคาร์บอนเพื่อความแข็งแรงสูงและน้ําหนักลดลง

GCW-B5000UN
GCW-B5000UN

นาฬิกา GCW-B5000UN รุ่นใหม่นี้เข้าร่วมรุ่น 5000 ของนาฬิกาที่สืบทอดรูปแบบเดิมของ G-SHOCK ครั้งแรก แต่ครั้งนี้สามารถสร้างรูปแบบนั้นได้ด้วยวัสดุคอมโพสิทคาร์บอนที่ผลิตขึ้นด้วยวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน

นาฬิกานี้ใช้วัสดุคาร์บอนประเภทต่างๆสําหรับเคส บีเซล สายนาฬิกา และคลิป เพื่อรองรับโครงสร้างที่ซับซ้อนของนาฬิกา ทําให้มีน้ําหนักเบา ประมาณ 65 กรัม เบากว่ารุ่นเดิมที่ทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมรุ่น GMW-B5000D ซึ่งหนักประมาณ 167 กรัม[*1]

[*1] น้ําหนักเป็นค่าที่ระบุในแคตตาล็อก

คาร์บอนที่ถูกบีบรูป[*2] ซึ่งสามารถทํารูปแบบได้ด้วยความยืดหยุ่นสูง ใช้สําหรับบีเซลและสายนาฬิกา ส่วนคาร์บอนหลายชั้นใช้สําหรับแขนพับของคลิปเนื่องจากมีความแข็งแรงสูงในการงอก้ม เคสแบบโมโนโคควีและฝาหลังรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้นทําด้วยไฟเบอร์คาร์บอนผสมพลาสติก

ดีไซน์ผสมผสานความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมของ G-SHOCK กับภาพลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความกว้างไกลของอวกาศที่ไม่สามารถคาดเดาได้พร้อมกับมอทิฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเกิดขึ้นของเอกภพและดาวฤกษ์ รุ่นที่ออกจําหน่ายมีให้เลือก 2 แบบคือสีม่วงผสมสีที่มีลักษณะของการถลกผิว[*2] หรือสีดําพื้นๆ

[*2] เนื่องจากคุณสมบัติของคาร์บอนที่ถูกบีบรูป ซึ่งเป็นวัสดุผสมที่ผลิตขึ้นโดยการบีบรูปผสมของไฟเบอร์คาร์บอนและพลาสติก จะมีความแตกต่างของรูปแบบ สีโทน และการกระจาย/ปริมาณของลักษณะการถลกผิว (บีเซล สายนาฬิกา และคลิป) ของแต่ละชิ้นส่วน ลักษณะการถลกผิวไม่รวมอยู่ในส่วนประกอบของคลิป