CZBank ประกาศผลการดําเนินงานระหว่างกาลปี 2566 กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.03% YoY บุกเบิกการดําเนินงานอัจฉริยะเพื่อการเติบโตที่มีคุณภาพ

ฮางโจว, จีน, 30 ส.ค. 2566 – เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566, China Zheshang Bank (“CZBank” หรือ “ธนาคาร”) ประกาศผลประกอบการระหว่างกาลล่าสุดสําหรับปี 2566 ในช่วงเวลารายงาน ธนาคารมีรายได้จากการดําเนินงาน 33.227 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 7.743 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.03 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือเป็นการกลับมาเติบโตเป็นสองหลักอีกครั้งหลังจากหดตัวมา 4 ปี ผลประกอบการดําเนินงานยังคงเหนือกว่าตลาด

“แม้จะมีสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจภายนอกที่ท้าทายและข้อจํากัดทางทุนภายใน เราสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในครึ่งปีแรกของปีนี้ได้” Lu Jianqiang เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธาน CZBank กล่าว “สิ่งนี้สะท้อนทั้งเลขตัวเลขนําและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง การผสานรวมระหว่างรากฐานที่แข็งแกร่ง การปรับโครงสร้าง และการฟื้นตัวของตลาดทําให้เป้าหมายของเราในการบรรลุ ‘วัตถุประสงค์ระดับบนสามอันดับแรก’ ใกล้เข้ามากับความเป็นจริงมากขึ้น”

การให้ความสําคัญกับสินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นกับวัฏจักร ทําให้คุณภาพการดําเนินงานและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

ในครึ่งปีแรกของปี 2566 CZBank มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องที่กลยุทธ์หลัก 4 ประการ ได้แก่ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล การขยายธุรกิจใน เจ้อเจียง การขยายธุรกิจหลัก 5 สาขา และการเสริมสร้างบริการด้านการจัดการความมั่งคั่ง นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นในปรัชญาการดําเนินงาน 12 คําว่า “การปรับปรุงรากฐาน การปรับโครงสร้าง การควบคุมความเสี่ยง และการเพิ่มผลกําไร” เพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนาที่โดดเด่นสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะตัว CZBank ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําในการรณรงค์ ‘การเงินเพื่อความดี’ ให้การสนับสนุนที่สําคัญแก่ธุรกิจที่กําลังเผชิญปัญหา พร้อมกันนั้น CZBank ก็เพิ่มการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ไม่ขึ้นกับวัฏจักร เพื่อเตรียมทางสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพสูง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อของ CZBank ในช่วงเวลารายงานอยู่ในระดับสูงสุดสําหรับธนาคารร่วมทุนแห่งชาติ แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในขนาดธุรกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.91 ล้านล้านหยวน โดยมีสินเชื่อที่ออกไป 1.65 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 และ 8.40 ตามลําดับเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน หนี้สินรวมอยู่ที่ 2.73 ล้านล้านหยวน โดยเงินฝากลูกค้าอยู่ที่ 1.82 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.27 และ 8.42 ตามลําดับเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน

ในช่วงเวลาดังกล่าว CZBank ย้ําถึงความมุ่งมั่นในการรับใช้เศรษฐกิจจริง ธนาคารเพิ่มการให้กู้ยืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ลูกค้ารายย่อยรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและจิ๋ว และการลงทุนลึกขึ้นในการให้บริการการเงินโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกัน CZBank ยังคงให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบหลักและธุรกิจหลัก พร้อมทั้งยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน ในช่วงเ