Daqo New Energy ปล่อยรายงานการตรวจสอบความรับผิดชอบด้านแรงงาน

กรุงเทพฯ, 27 ก.ย. 2566 — Daqo New Energy Corp. (NYSE: DQ) (“Daqo New Energy”, “บริษัท” หรือ “เรา”), ผู้ผลิตพอลิซิลิคอนบริสุทธิ์ชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมโซลาร์ PV ทั่วโลก ได้ประกาศเมื่อวันนี้ว่าได้เผยแพร่รายงานการตรวจสอบความรับผิดชอบด้านแรงงาน (“รายงานการตรวจสอบความรับผิดชอบด้านแรงงาน”) จากการตรวจสอบแรงงานโดยที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก

รายงานนี้เป็นผลมาจากการประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านแรงงานและบันทึกของที่ปรึกษากฎหมาย โดยประเมินการปฏิบัติด้านแรงงานและบันทึกที่ Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd. (“Xinjiang Daqo”), Daqo New Energy, Chongqing Daqo New Energy Co. และบริษัทในเครือและองค์กรอื่นๆ ของ Xinjiang Daqo (เรียกรวมกันว่า “Daqo Companies”)

การสอบสวนไม่พบหลักฐานของแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กในรูปแบบใดๆ หรือระบุกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้กฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Daqo Companies ไม่มีความร่วมมือหรือหุ้นส่วนกับค่ายแรงงาน ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม หรือศูนย์กักกันใดๆ

Ming Yang, CFO ของ Daqo New Energy กล่าวว่า: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การตรวจสอบอย่างละเอียดของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงานยืนยันว่า Daqo Companies มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยยอมรับการปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานบังคับ”

ประเด็นสําคัญของรายงานการตรวจสอบความรับผิดชอบด้านแรงงานรวมถึง:

 • โครงสร้างการจัดการ
  โครงสร้างการจัดการแรงงานที่ดีทั่วทั้งโครงสร้างการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ Daqo Companies
 • การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย
  Daqo Companies ไม่ได้กําหนดข้อจํากัดใดๆ ต่อชนกลุ่มน้อยในกระบวนการสรรหาหรือการจัดการแรงงานอื่นๆ
 • แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
  ไม่มีแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กภายใน Daqo Companies
 • การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
  ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานบนพื้นฐานปัจจัยเช่น เพศ อายุ หรือรสนิยมทางเพศภายในกระบวนการจัดการแรงงานของ Daqo Companies
 • การฝึกอบรมและการคุ้มครองพนักงาน
  Daqo Companies จัดการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางสําหรับพนักงานใหม่ และให้มาตรการป้องกันแก่พนักงานที่ทํางานพิเศษ เช่น งานที่สัมผัสสารพิษหรืออันตรายจากการทํางานอื่นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมของรายงานการตรวจสอบความรับผิดชอบสามารถดูได้ที่ http://ir.xjdqsolar.com/index.php?s=/Index/annual

เกี่ยวกับ Daqo New Energy Corp.

Daqo New Energy Corp. (NYSE: DQ) (“Daqo” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตพอลิซิลิคอนบริสุทธิ์ชั้นนําสําหรับอุตสาหกรรมโซลาร์ PV ทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 บริษัทผลิตและจําหน่ายพอลิซิลิคอนบริสุทธิ์ชั้นสูงให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โฟโต้โวลเทอิก ซึ่งนําพอลิซิลิคอนไปแปรรูปเป็นอิงอต วาเฟอร์ เซลล์ และโมดูลสําหรับโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัทมีกําลังการผลิตพอลิซิลิคอนรวม 205,000 เมตริกตัน และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตพอลิซิลิคอนบริสุทธิ์ชั้นสูงราคาต่ําสุดรายหนึ่งของโลก