Delta Dunia Group คว้าอันดับสองของโลกในอุตสาหกรรมถ่านหินย่อย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อ ESG

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 28 ส.ค. 2566บริษัท พีที เดลต้า ดูเนีย มัคมูร์ ทีบีเค (กลุ่มเดลต้า ดูเนีย) ประกาศถึงความสําเร็จอย่างมากในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อความยั่งยืน บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อันดับสองในอุตสาหกรรมถ่านหินระดับโลก โดยการประเมินของ Sustainalytics ESG Risk Rating การยอมรับอย่างน่าประทับใจนี้โดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ESG ที่มีชื่อเสียง Morningstar Sustainalytics ได้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของ เดลต้า ดูเนีย ต่อการปฏิบัติตามหลักธุรกิจอย่างรับผิดชอบและปัจจัย ESG ที่หลากหลาย

พนักงานของ บริษัท บูกิต มัคมูร์ มันดิริ อูตามา (บูมา) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเดลต้า ดูเนีย (DOID) สังเกตการณ์หนึ่งในไซต์ปฏิบัติการของบริษัท DOID ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานด้าน ESG อันดับสองในอุตสาหกรรมถ่านหินระดับโลก และอยู่ในกลุ่มร้อยละ 15 ของ 301 บริษัทในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซระดับโลก จากความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อ ESG ในทุกด้านของการดําเนินงานของบริษัท โดยอิงจากการจัดอันดับความเสี่ยง ESG จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม Morningstar Sustainalytics
พนักงานของ บริษัท บูกิต มัคมูร์ มันดิริ อูตามา (บูมา) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเดลต้า ดูเนีย (DOID) สังเกตการณ์หนึ่งในไซต์ปฏิบัติการของบริษัท DOID ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการดําเนินงานด้าน ESG อันดับสองในอุตสาหกรรมถ่านหินระดับโลก และอยู่ในกลุ่มร้อยละ 15 ของ 301 บริษัทในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซระดับโลก จากความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อ ESG ในทุกด้านของการดําเนินงานของบริษัท โดยอิงจากการจัดอันดับความเสี่ยง ESG จาก Sustainalytics ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม Morningstar Sustainalytics

ในการประเมินล่าสุดโดย Sustainalytics กลุ่มเดลต้า ดูเนีย ได้บรรลุความก้าวหน้าอย่างน่าประทับใจในการจัดอันดับความเสี่ยง ESG โดยพัฒนาขึ้นจาก 42.4 ใน ธันวาคม 2565 เป็น 32.7 ที่น่าประทับใจใน กรกฎาคม 2566 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 10 คะแนน (หรือ 25%) ความสําเร็จอันน่าชื่นชมนี้ยังสะท้อนให้เห็นในคะแนนการจัดการความเสี่ยง ESG ของบริษัทซึ่งเพิ่มขึ้นจ