FinVolution Group ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่สามมูลค่าสูงสุด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรุงเทพฯ, 29 ส.ค. 2566 — กลุ่ม FinVolution (“FinVolution” หรือ “บริษัท”) (NYSE: FINV) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนํา ได้ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ (“โครงการใหม่”) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยที่บริษัทได้รับอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญประเภทเอ ของตนเองในรูปแบบใบสําคัญแสดงสิทธิอเมริกัน (“ADS”) มูลค่ารวมสูงสุด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2568

นาย Tiezheng Li ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FinVolution Group กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เราได้จัดสรรเงินประมาณ 228.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อ ADS ของบริษัท เราเชื่อว่าในขณะนี้ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ผสมผสานระหว่างความไม่แน่นอนและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเราในตลาดต่างประเทศที่เฟื่องฟู รวมถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของเรา นําเสนอโอกาสที่ดีในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โครงการนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในการดําเนินงานและมุมมองในอนาคตของบริษัท”

“คณะกรรมการของเราได้อนุมัติโครงการใหม่นี้ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการเติบโตอย่างยอดเยี่ยมของบริษัท” นาย Shaofeng Gu ประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของบริษัทกล่าว “เรายังคงมอง FinVolution เป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มูลค่าตลาดในปัจจุบัน และการซื้อหุ้นคืนยังเป็นเครื่องมือการบริหารเงินทุนที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้วยสภาพคล่องที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงิน เราเชื่อว่าเรามีความพร้อมที่จะใช้โอกาสในการซื้อนี้ในขณะที่ดําเนินกลยุทธ์ ‘โฟกัสท้องถิ่น มุมมองโลก’ เพื่อส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของเรา”

การกําหนดเวลาและจํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนจริงจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร และจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ราคาหุ้น ปริมาณการซื้อขาย และสภาวะตลาดทั่วไป รวมถึงกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนของบริษัทเพื่อให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเป็นลําดับแรก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ FinVolution วางแผนที่จะจัดหาเงินทุนสําหรับการซื้อหุ้นคืนจากเงินสดคงเหลือในปัจจุบันหรือเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต

เกี่ยวกับ FinVolution Group

FinVolution Group เป็นแพลตฟอร์มฟินเทคชั้นนําที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและตลาดต่างประเทศ เชื่อมต่อผู้กู้รุ่นใหม่กับสถาบันการเงิน ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 บริษัทเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคออนไลน์ของประเทศจีน และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในด้านหลัก เช่น การประเมินความเสี่ย