FWD Group ประกาศผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกและปรับปรุงโครงการหุ้นกู้ระยะกลางสําหรับทั่วโลก

ฮ่องกง, 31 ส.ค. 2566 — FWD Group Holdings Limited (“FWD Group” หรือ “FWD”) ประกาศข่าวสารอัพเดตและข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566 ของ FWD Group ในเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง จํากัด (“HKEx”) เกี่ยวกับโครงการหุ้นกู้ระยะกลางของ FWD ทั่วโลก

ตามรายละเอียดในเอกสารดังกล่าว FWD Group ยังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในครึ่งปีแรกของปี 2566 โดยมีมูลค่าใหม่ของธุรกิจ 482 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[1] เพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2565

บริษัทยังรายงานกําไรจากการดําเนินงานปรับปรุงก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 56% มาอยู่ที่ 307 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Huynh Thanh Phong ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการของ FWD Group กล่าวว่า “ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของเราในฮ่องกง ไทย และญี่ปุ่น ได้รับการเสริมจากธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ของเราซึ่งครั้งแรกที่สร้างกําไรจากการดําเนินงานก่อนหักภาษีให้กับเรา”

การเติบโตของมูลค่าใหม่ของธุรกิจในครึ่งปีแรกของปี 2566 สะท้อนถึงนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่กลับมาเยือนฮ่องกงและมาเก๊า การครองตําแหน่งผู้นําด้านธนาคารประกันภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเอเยนต์ในไทย และการปรับเปลี่ยนอย่างประสบความสําเร็จในญี่ปุ่นไปสู่ธุรกิจประกันภัยบุคคล การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของมูลค่าใหม่ของธุรกิจยังคงมีอยู่ในส่วนใหญ่ของประเทศในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่

Huynh Thanh Phong เพิ่มเติมว่า “FWD มีอายุ 10 ปีในปี 2566 และเรากําลังเริ่มต้นเดินทางของการเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนรู้สึกต่อการประกันภัย เราได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสามารถในการนําเสนอมนุษยธรรมให้กับลูกค้าของเราทั่วเอเชียด้วยธุรกิจดิจิทัล การเติบโตและขนาดของเราสะท้อนถึงการลงทุนที่เราได้ทําในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อรับใช้ภาคการประกันภัยที่ขยายตัวในเอเชีย”

ประกาศวันนี้อัพเดตโครงการหุ้นกู้ระยะกลางทั่วโลกของบริษัท ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ด้วยข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงผลการดําเนินงานทางการเงินของ FWD Group สําหรับครึ่งปีแรกของปี 2566 ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศใหม่ IFRS17 ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 ประกาศดังกล่าวมีให้ดูบนเว็บไซต์ของ HKEx

[1] อัตราการเติบโตคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

เกี่ยวกับ FWD Group

FWD Group เป็นธุรกิจประกันชีวิตแบบเอเชียรวม มีลูกค้ามากกว่า 11 ล้านรายใน 10 ตลาด รวมถึงตลาดประกันภัยที่เติบโตเร็วที่สุดบางแห่งในโลก FWD ครบรอบ 10 ปีในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นทําให้การเดินทางประกันภัยง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และราบรื่นขึ้น ด้วยข้อเสนอและผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย สนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการเข้าใจลูกค้าเป็นหลักนี้ FWD มุ่งมั่นที่จะเ