Glassdoor จัด Deltek เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําสําหรับวัฒนธรรมและค่านิยม

เฮิร์นดอน, วา., 19 ก.ย. 2023 — Deltek, ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชันชั้นนําระดับโลกสําหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นโครงการ ประกาศว่าบริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสามบริษัทเทคโนโลยีชั้นนําด้านวัฒนธรรมและค่านิยมโดย Glassdoor, ผู้นําระดับโลกด้านข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานและบริษัท การยกย่องอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลป้อนกลับโดยไม่เปิดเผยชื่อจากพนักงานปัจจุบันและอดีต ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Deltek ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีความร่วมมือและครอบคลุม ซึ่งพนักงานจะเติบโตได้

บริษัทที่รวมอยู่ในรายชื่อนี้ได้รับการเน้นย้ําโดยพนักงานสําหรับการสร้างวัฒนธรรมในสถานที่ทํางานและค่านิยมของบริษัทที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในความพึงพอใจของพนักงานตามที่ Glassdoor ระบุ

“เราตัดสินใจรวบรวมรายชื่อนี้หลังจากทําการสํารวจความคิดเห็นต่อชุมชน Glassdoor ที่เปิดเผยว่ามีผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 85 เคยประสบกับวัฒนธรรมในที่ทํางานที่เป็นพิษ รายชื่อนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้สมัครงานและพนักงานค้นหาบริษัทที่สอดคล้องกับค่านิยมของพวกเขาและทําวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างถูกต้อง” แดเนียล เจา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Glassdoor กล่าวใน ถ้อยแถลงต่อ TechRepublic ใน โพสต์บล็อกของบริษัท เจาได้อธิบายต่อว่า สภาพแวดล้อมการทํางานที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น โอกาสในการเติบโต และการควบคุม เป็นตัวชี้วัดหลักที่บริษัทให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมอย่างที่ทําให้พนักงานสังเกตเห็น

รายชื่อ 10 บริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดด้านวัฒนธรรมและค่านิยมนี้จัดทําขึ้นจากการตอบแบบสํารวจอย่างไม่เปิดเผยชื่อมากกว่า 5,000 รายการ ทําให้มันเป็นหลักฐานที่แท้จริงของประสบการณ์และความรู้สึกของพนักงาน การยอมรับ Deltek อย่างต่อเนื่องในฐานะสถานที่ทํางานชั้นนําสะท้อนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ความเคารพ นวัตกรรม และความร่วมมือเป็นสิ่งสําคัญตลอดเวลา

“สําหรับเราแล้วสิ่งสําคัญคือให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ ชื่นชม และได้รับโอกาสในการสนับสนุนความสนใจทางวิชาชีพและสร้างอาชีพของตนเองที่ Deltek” เอด ฮัทเนอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Deltek กล่าว “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจาก Glassdoor และมุ่งมั่นที่จะสร้างความสําเร็จต่อไป ซึ่งเป็นผลมาจากค