Hikvision จับมือ NVK ลงนามเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Hikvision Access Control

Hikvision ผู้นำด้านอุปกรณ์และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยอันดับ 1 ของโลก ได้ทำการแต่งตั้งเอ็น.วี.เค อินเตอร์ (จำกัด) บริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการออกแบบติดตั้ง ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Hikvision Access Control อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

 

โดย Allen Tang, Country Manager ในนาม Hikvision IOT (Thailand) Co., Ltd. และ ฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.วี.เค อินเตอร์ (จำกัด) ได้ทำพิธีลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายฯ ร่วมกัน ณ Showroom Hikvision Thailand และได้มีการพูดคุย วางแผนการร่วมมือกันในการทำการตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต