IMA เปิดตัวการแข่งขันกรณีศึกษานักศึกษาเอเชียแปซิฟิก 2024

นักศึกษาจะได้โอกาสแสดงความสามารถด้านบัญชีและเงินกู้ที่รอบชิงชนะเลิศเอเชียแปซิฟิก ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา CMA ของสหรัฐอเมริกาและบัตรของขวัญ Amazon

สิงคโปร์, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566IMA® (Institute of Management Accountants) ซึ่งเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพบัญชีการจัดการ กําลังรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษานักศึกษา IMA เอเชียแปซิฟิก 2024 ในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 การแข่งขันชื่อเสียงนี้เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม โดยให้โอกาสนักศึกษาแสดงความสามารถในการตีความ วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปสื่อสารการแก้ปัญหาด้านบัญชีการจัดการ


นักศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะต้องลงทะเบียนและแข่งขันเป็นทีมประกอบด้วย 3-5 คน โดยสมาชิกของทีมสามารถมาจากสาขาวิชาต่างๆ แต่ต้องเป็นนักศึกษาจากสถาบัน/มหาวิทยาลัยเดียวกัน ระหว่างการแข่งขันทีมจะต้องเตรียมและนําเสนอผ่านระบบออนไลน์ต่อสมาชิก IMA และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจชั้นนํา

กรณีศึกษาปี 2024 ได้รับการเขียนขึ้นโดย Jason Porter Ph.D. จาก Carson College of Business ที่ Washington State University และ Michael W. Penn Jr. Ph.D. และ James Turner Ph.D. จาก Gies College of Business ที่ University of Illinois Urbana-Champaign ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหากรณีธุรกิจ “การจัดประเภทการลงทุนในหุ้น: กรณีของ Unbekannt, Inc.” ซึ่งร้องขอให้นักศึกษาพิจารณาถึงสถานะกลยุทธ์ปัจจุบันของบริษัทผู้จัดจําหน่ายอาหารแฟนตาซีและตัดสินใจว่าการจัดประเภทอย่างไรสําหรับการลงทุนของ Unbekannt ใน Éxito Real, Inc.

ทีมชนะที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกของการแข่งขันเอเชียแปซิฟิกจะได้รับรางวัล* ได้แก่ ทุนการศึกษา CMA® (Certified Management Accountant) มูลค่าเกิน 2,000 เหรียญสหรัฐ, บัตรของขวัญ Amazon และโอกาสเข้าร่วมโครงการสมาชิกทีมกับสาขา IMA ** เพิ่มเติมทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับการเตรียมความพร้อมอาชีพและการพัฒนาการปรึกษากับดร. Josh Heniro ผู้อํานวยการฝ่าย IMA เอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะ

“ต่อจากความสําเร็จอย่างล้นหลามในปีก่อน การแข่งขันครั้งนี้ยังคงเปิดโอกาสพิเศษให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ขณะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจริง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท นอกเหนือจากตําราเรียน โดยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ – คุณลักษณะที่มีความต้องการสูงในท้องตลาดอาชีพปัจจุบัน” กล่าวโดย Heniro “จากประสบการณ์มา พบว่าคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ของการแก้ปัญหาที่เสนอโดยนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นอย่างน่าประทับใจ และปีนี้คาดหวังว่าจะไม่น้อยไปกว่านั้น IMA เอเชียแปซิฟิกมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและทักษะแก้ปัญหาของผู้นํารุ่นใหม่ในอนาคต และเราคาดหวังว่าการแข่งขัน