JA Solar และ Ralco Energy ติดตั้งโรงไฟฟ้าโซลาร์ Anami ของ Marom Energy เสร็จสมบูรณ์

กรุงเทพฯ, 31 ส.ค. 2566อิสราเอล ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมีแสงอาทิตย์อุดมสมบูรณ์ ทําให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดอิสราเอล JA Solar ได้รับการยอมรับอย่างสูงในตลาด PV ของอิสราเอลด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีชั้นนําของบริษัท ภายในสิ้นปี 2565 ส่วนแบ่งตลาดของ JA Solar ใน อิสราเอล อยู่ที่ประมาณ 25%

JA Solar and Ralco Energy Complete Installation of Anami PV Plant of Marom Energy
JA Solar and Ralco Energy Complete Installation of Anami PV Plant of Marom Energy

โรงไฟฟ้​าพลังงานแสงอาทิตย์ Anami ซึ่งเป็นโครงการนําร่องบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลใน Abu Kurniat ในภาคใต้ของ อิสราเอล ที่พัฒนาโดย Marom Energy ได้เชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าสําเร็จด้วยโมดูลประสิทธิภาพสูงทั้งหมด 13.06 MW ที่จัดส่งโดย JA Solar โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะจัดหารายได้ให้กับเจ้าของที่ดิน แต่ยังมอบโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆ ให้กับชุมชนท้องถิ่น ทําให้มันเป็นโครงการ PV ที่สําคัญใน อิสราเอล

ในฐานะพันธมิตรของ JA Solar ใน อิสราเอล มาเป็นเวลา 10 ปี Ralco Energy ได้ให้บริการเต็มรูปแบบสําหรับโครงการ Anami PV และสนับสนุนทั้งด้านโลจิสติกส์และเทคนิคในฐานะบริการก่อนและหลังการขายพร้อมกับการสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จจากท้องถิ่น ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของ JA Solar ที่มีประสิทธิภาพสูง กําลังสูง มีกําลังการผลิตสูง และมีความน่าเชื่อถือสูงได้รับประกันการดําเนินงานที่มีเสถียรภาพในระยะยาวของโรงไฟฟ้า Anami PV

ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงของ JA Solar ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในโครงการทั่วโลกและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยการเพิ่มบริการที่เยี่ยมยอดของบริษัท ในอนาคต JA Solar จะยังคงให้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากข้อได้เปรียบด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อส่งมอบพลังงานสีเขียวทั่วโลกและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก