Jackery ได้รับฉลาก Amazon Climate Pledge Friendly

ฟรีมอนต์, แคลิฟอร์เนีย, 29 ส.ค. 2566 — Jackery, ผู้นําระดับโลกด้านนวัตกรรมแหล่งพลังงานพกพาและพลังงานสีเขียวกลางแจ้ง ได้ประกาศว่าผลิตภัณฑ์ธงฟ้าของบริษัท Jackery Solar Generator 1000 ได้รับการรับรอง Climate Pledge Friendly โดย Amazon ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการทุ่มเทเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก

Jackery Obtains Amazon Climate Pledge Friendly Label
Jackery Obtains Amazon Climate Pledge Friendly Label

โครงการ Amazon Climate Pledge Friendly เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย ผลิตภัณฑ์ Climate Pledge Friendly จะมีฉลากสีเขียวแสดงอยู่ในผลการค้นหา มีข้อมูลด้านความยั่งยืนเพิ่มเติมบนหน้าผลิตภัณฑ์ และจะถูกแสดงไว้ในส่วนที่กําหนดไว้ของ Amazon ฉลากสีเขียวนี้จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ยึดมั่นในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัลเกียรติยศนี้เป็นการยืนยันถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Jackery และผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ต่อการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“สอดคล้องกับค่านิยมหลักและภารกิจของเราในการนําเสนอโซลูชันพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค พร้อมกับการประกันการอนุรักษ์โลกของเรา เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้” กล่าวโดย Tracy Wang, หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โลกของ Jackery “มิใช่เพียงโครงการนี้ส่งเสริมการนําไปใช้อย่างแพร่หลายและอิทธิพลต่อการบริโภคอย่างยั่งยืน แต่ยังกระตุ้นให้แบรนด์เช่น Jackery ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นทํามาหลายปีแล้ว”

Jackery เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการนําเสนอโซลูชันด้านพลังงานพกพา โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหลากหลายประเภท เช่น สถานีพลังงานพกพา พาเนลโซลาร์ และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโซลาร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสําหรับการใช้งานนอกสถานที่ โดยมอบแหล่งพลังงานที่น่าเชื่อถือและสะดวกสบายสําหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการผจญภัยกลางแจ้ง สถานการณ์ฉุกเฉิน การตั้งแคมป์ และการทํางานนอกสถานที่

เป็นเวลาหลายปี Jackery แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวต่อความยั่งยืน โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม Jackery ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก TÜV SÜD สําหรับผลิตภัณฑ์ 10 รายการ นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นอย่างไม่หวั่นไหวของ Jackery ต่อนวัตกรรมอย่างยั่งยืนได้รับการยอมรับด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ยั่งยืน SEAL ประจําปี 2566 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ SG 2000 Plus ที่มีคุณภาพโดดเด่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจแล้ว Jackery ยังมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างแข็งขั