Mistplay อันดับที่ 5 ในหมวดธุรกิจ—ผู้นําอุตสาหกรรม ในโปรแกรมเทคโนโลยีรวดเร็ว 50 ของ Deloitte

มอนทรีออล วันที่ 9 พ.ย. 2023 — Mistplay ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 5 ในหมวด Enterprise—Industry leaders ของโปรแกรม Deloitte Technology Fast 50TM ประจําปี 2023 ซึ่งเฉลิมฉลองปีที่ 26 ของรางวัลนี้ที่มอบให้กับบริษัทเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคมระดับองค์กรที่มีอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 227 ใน  Deloitte Technology Fast 500TM ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทเทคโนโลยี สื่อ โทรคมนาคม ไลฟ์ไซเอนซ์ ฟินเทค และเทคโนโลยีพลังงานที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 29

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทมีการเติบโตอย่างมั่นคงนั้นคือ เครื่องมือแนะนําเกมโดยใช้ AI ของ Mistplay ซึ่งสามารถพยากรณ์และแนะนําเกมที่ผู้เล่นเกมมือถือแต่ละคนน่าจะเล่นมากที่สุด โดยสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับระบบ เนื่องจากนําไปสู่อัตราผลตอบแทนสูงสุดสําหรับผู้จัดพิมพ์เกม Jason Heller ซีอีโอของ Mistplay กล่าวว่า “การเติบโตด้วยความจงรักภักดีเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มรายได้จากเกมมือถือ การมุ่งมั่นพัฒนาประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับผู้เล่นเกมมือถือของเรายังคงให้ผลตอบแทน เป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับในหมวดองค์กรของ Deloitte ขณะที่เรายังคงขยายธุรกิจไปสู่ระดับใหม่ด้วยการนําเสนอคุณค่าผ่านแนวคิดเล่นและได้รับรางวัลให้กับผู้เล่นและผู้จัดพิมพ์เกมทั่วโลกอย่างกว้างขวาง”

“ผู้ชนะในหมวด Enterprise—Industry leaders ปีนี้เป็นตัวแทนของความเลิศและความสําเร็จในฐานะสมาชิกที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศแคนาดา” Anders McKenzie หุ้นส่วนและผู้นําด้านโปรแกรม Technology Fast 50TM ของ Deloitte Canada กล่าว “ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นวัตกรรมที่มีผลกระทบ แรงขับเคลื่อน และความมุ่งมั่นในการขยายขอบเขตของความสามารถ ผู้ชนะเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมแคนาดาไปข้างหน้าทั้งในระดับประเทศและโลกอย่างแน่นอน ความสําเร็จของพวกเขาน่าภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจสําหรับนักธุรกิจเทคโนโลยีทุกคน”

“ในแต่ละปี เรามองหน้าไปที่ความก้าวหน้าและนวัตกรรมของผู้ชนะโปรแกรม Technology Fast 500 ของเรา ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขเป็นพิเศษ เนื่องจากเราได้ขยายจํานวนผู้ชนะเพื่อให้แทนที่บริษัทที่กําลังพัฒนาความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนสังคมและโลกของเราไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเศรษฐกิจถดถอย” Paul Silverglate รองประธานฝ่ายบริหาร Deloitte LLP และผู้นําด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ กล่าว “ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพยังคงเป็นผู้นําใน 10 อันดับแรก เรามีความหวังว่าหมวดหมู่อื่นๆ จะเริ่มปรากฏตัว ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกคนที่แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ การทํางานอย่างหนัก และความอดทนสามารถนําไปสู่ความสําเร็จได้”

เกี่ยวกับ Mistplay
Mistplay เป็