SANY ชนะรางวัล “นายจ้างยอดเยี่ยมของจีน” เป็นปีที่สามติดต่อกันจาก Forbes China

ฉางชา ประเทศจีน 18 ก.ย. 2023 — SANY Group (“SANY”) ได้รับการยกย่องให้เป็น “นายจ้างที่ดีที่สุดในประเทศจีน” ในปี 2566 โดย Forbes China เป็นปีที่สามติดต่อกัน SANY ยังเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์จีนเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในรายชื่อนี้ ในปีนี้ SANY ได้รับเกียรติให้เป็น “นายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศจีนด้านนวัตกรรมในปี 2566”

นายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศจีนด้านนวัตกรรม
นายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศจีนด้านนวัตกรรม

Forbes China ได้ร่วมมือกับ Rawson Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําระดับโลก ในการเปิดตัวหนึ่งในการจัดอันดับที่มีอิทธิพลมากที่สุดด้านแบรนด์นายจ้างในภูมิภาค มีบริษัทประมาณ 500 แห่งที่เข้าร่วมการประเมินประจําปีในครั้งนี้ ซึ่งสํารวจผู้คนประมาณ 100,000 คนผ่านการสมัครแบบเปิดและแบบสอบถาม

รางวัลนี้เป็นการยอมรับถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ SANY ในการส่งเสริมอิทธิพลของแบรนด์นายจ้างและความสําเร็จที่โดดเด่นในนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมนวัตกรรม การดิจิทัล และการเปลี่ยนผ่านอย่างชาญฉลาด

เมื่อผู้คนตั้งคําถามใหม่เกี่ยวกับความเป็นผู้นําของนายจ้างในยุคของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ขอบเขตการตัดสินใจของนายจ้างขยายไปครอบคลุมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลการปฏิบัติงานของทีม และการพัฒนาบุคลากร

การสํารวจของ Forbes China แสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม 83.5% ระบุว่านายจ้างของพวกเขาให้การฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้งานล่าสุด

การได้รับการยอมรับให้เป็น “นายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศจีนด้านนวัตกรรม” สะท้อนถึงความสําเร็จอย่างมากของ SANY ในการดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านอย่างชาญฉลาด รวมถึงการลงทุนสูงในการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายประจําปีของ SANY ถูกจัดสรรไว้สําหรับการวิจัยและพัฒนา โรงงานหมายเลข 18 ของบริษัทใน ฉางชา เป็น Lighthouse Factory ลําดับที่สองที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรมหนักระดับโลก และเป็นตัวอย่างที่บ่งบอกอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องจักรหนักของประเทศจีน

SANY วางแผนที่ท้าทายมากว่าภายในปี 2568 บริษัทจะเพิ่มมูลค่าการผลิตจาก 170,000 ล้านหยวน เป็น 300,000 ล้านหยวน ลดจํานวนคนงานอุตสาหกรรมจาก 30,000 คน เป็น 3,000 คน ในขณะที่เพิ่มจํานวนวิศวกรจาก 5,000 คน เป็น 30,000 คน

สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

SANY มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และสนับสนุนความร่วมมือข้ามหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้สร้างสรรค์ กลุ่มบริษัทกําลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน