SAS ผู้นําด้าน AI และการวิเคราะห์ ส่งมอบคุณค่า AI ที่สร้างสรรค์และน่าเชื่อถือผ่านโซลูชันอุตสาหกรรม

SAS ขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Microsoft และสร้างความแตกต่างในตลาดด้วยข้อมูลสังเคราะห์ ดิจิทัลทวิน และแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่

ลาสเวกัส, 13 ก.ย. 2566 — SAS EXPLORE — ในโลกที่ตื่นเต้นกับความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตที่แสดงให้เห็นจาก AI ที่สร้างสรรค์ บทต่อไปในประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีเกือบจะเขียนตัวเอง McKinsey & Company พยากรณ์ว่า AI ที่สร้างสรรค์ จะขับเคลื่อนรายได้จากการเติบโตประจําปีนับพันล้านดอลลาร์สําหรับอุตสาหกรรมเช่น ธนาคาร ไฮเทค ชีววิทยาศาสตร์ และค้าปลีก SAS อยู่ในจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่สําคัญเหล่านี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของการลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ ในโซลูชันอุตสาหกรรม SAS จะส่งมอบไมล์สุดท้ายของคํามั่นสัญญาของ AI ที่สร้างสรรค์

การลงทุนของ SAS ในโซลูชันอุตสาหกรรมรวมถึงการผนวกความสามารถของ AI ที่สร้างสรรค์อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งมีความแม่นยํา อธิบายได้ และป้องกันได้

การลงทุนของ SAS ในโซลูชันอุตสาหกรรมรวมถึงการผนวกความสามารถของ AI ที่สร้างสรรค์อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งมีความแม่นยํา อธิบายได้ และป้องกันได้

“SAS มีความตั้งใจกับการเข้าถึง AI ที่สร้างสรรค์ ข้อมูลสังเคราะห์ ดิจิทัลทวินจําลอง และแบบจําลองภาษาขนาดใหญ่ และมีเหตุผลอย่างยิ่ง” กล่าวโดย Dan Vesset, รองประธานฝ่ายวิเคราะห์และจัดการสารสนเทศ ที่ IDC “เหล่านี้เป็นความสามารถที่สําคัญต่อการเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจ – เป้าหมายของผู้บริหารที่จัดสรรการลงทุนไปยัง AI, การวิเคราะห์ และการริเริ่มข้อมูลล่าสุด ชื่อเสียงของ SAS ในการให้การสนับสนุน AI ที่มีจริยธรรมหมายความว่ามันจะจัดหาแนวทางที่มีเหตุผลให้กับลูกค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเสี่ยงภัยสูงสําหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมเช่นธนาคารและสุขภาพ”

เรียนรู้เพิ่มเติมโดยเข้าร่วม กลยุทธ์ AI ที่สร้างสรรค์ของ SAS สําหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

SAS ยังคงทํางานร่วมกับลูกค้าในการสร้างดิจิทัลทวินจําลองในการผลิตและโลจิสติกส์ สําหรับการสร้างข้อมูลสังเคราะห์ SAS กําลังทํางานร่วมกับลูกค้าในอุตสาหกรรมธนาคารและสุขภาพ SAS ยังทําการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบจําลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ในปัญหาอุตสาหกรรมด้วยการให้ความสําคัญหลักกับการส่งมอบผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยให้กับลูกค้า

“การสร้างมูลค่าจาก AI ที่สร้างสรรค์ต้องการความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในอุตสาหกรรม ความสามารถ AI ระดับสูงสุด และการกํากับดูแลจากต้นจนจบ”