Schneider Electric เร่งขับเคลื่อนความสามารถของ AI ก่อกําเนิด (Generative AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนผ่านการรวมระบบ Microsoft Azure OpenAI

(SeaPRwire) –

ลูกค้าและพนักงานของ Schneider Electric ใช้ความสามารถของ GenAI (Generative AI) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการทํางานใหม่

– การร่วมมือกับ Microsoft ในด้านปัญญาประดิษฐ์มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

RUEIL-MALMAISON, France, พ.ย. 13, 2566 — , ผู้นําด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลของการจัดการพลังงานและอัตโนมัติการ กําลังนําความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ (GenAI) มาใช้เพื่อสนับสนุนลูกค้าและปรับปรุงการทํางานภายในองค์กรของตน

ด้วยพื้นฐานความร่วมมือระยะยาวกับ Microsoft Schneider Electric กําลังรวม Microsoft Azure OpenAI เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ข้อมูลจากอัลกอริทึมในการสร้างเนื้อหา ข้อความ รหัสคอมพิวเตอร์ และประเภทเนื้อหาอื่นๆ นี้ทําให้ Schneider Electric สามารถคิดนวัตกรรมกระบวนการทํางานภายในใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และความเร็ว ขณะเดียวกันกลุ่มยังนํา GenAI มาใช้พัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของตน

สิ่งสําคัญของการใช้ GenAI ของ Schneider Electric มีดังนี้:

  • – โดยใช้เทคโนโลยี Large Language Model ผ่าน Microsoft Azure OpenAI Schneider Electric ได้สร้าง Copilot เป็นคู่คุณที่สามารถติดต่อได้ผ่าน Resource Advisor เพื่อช่วยลูกค้าในการวิเคราะห์ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล และการสนับสนุนการตัดสินใจ
  • Jo-Chat GPT – ผู้ช่วยสนทนาภายในองค์กรที่พัฒนาขึ้นจาก Microsoft Azure OpenAI เพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์จาก GenAI อย่างปลอดภัย
  • Finance Advisor – ช่วยประหยัดต้นทุนประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี โดยเป็นผู้ช่วยสนทนาทางการเงินที่ช่วยให้พนักงานฝ่ายเงินทุนหาข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • Knowledge Bot – ผู้ช่วยสนทนาที่ช่วยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค้นหาข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของลูกค้า
  • Conversational search – ช่วยลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกผ่านการสนทนาโดยใช้ความสามารถการค้นหาแบบมีความหมาย

Schneider Electric ยังมีแผนที่จะนํา Github Copilot และ Sales Copilot มาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงสนับสนุนพนักงานขาย

คอมเมนต์เกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและธุรกิจนี้ Philippe Rambach หัวหน้าฝ่าย AI ของ Schneider Electric กล่าวว่า “ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์เป็นเกมเชนเจอร์ และเรากําลังลงทุนในเทคโนโลยีนี้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภายใน และสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ศูนย์กลาง AI ของ Schneider Electric ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 ก่อนที่เทคโนโลยี GenAI จะเป็นที่แพร่หลาย ด้วยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่นี้ บริษัทได้จัดตั้งทีมงานหลักด้าน GenAI เพื่อทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เพื่อตรวจหาช่องทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ให้เร็วที่สุด ขณะเดียวกัน Schneider Electric ยังศึกษาการใช้ประโยชน์จาก GenAI ในทุกฝ่ายและเลือกมากกว่า 200 โอกาสการใช้งานและนวัตกรรมใหม่

การนําเทคโนโลยี Generative AI และการรวมกับ Microsoft Azure OpenAI ของ Schneider Electric แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการอยู่บนหัวขบวนของนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานและอัตโนมัติการอุตสาหกรรม บริษัทเหล่านี้เน้นการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรม และบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingdaoTimes, SingaporeEra, AsiaEase; Thailand: THNewson, THNewswire; Indonesia: IDNewsZone, LiveBerita; Philippines: PHTune, PHHit, PHBizNews; Malaysia: DataDurian, PressMalaysia; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: EAStory, TaiwanPR; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

“Microsoft Azure OpenAI ช่วยให้ Schneider พัฒนานวัตกรร