Sojern เปิดตัวรายงาน ‘สถานะการตลาดการท่องเที่ยวประจําปี 2024 ครั้งแรกของประเภทนี้’

(SeaPRwire) –   ซานฟรานซิสโก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2523 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลที่สร้างขึ้นสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยว มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวรายงาน “สถานะการตลาดท่องเที่ยวประจําปี 2567” สําหรับองค์กรการตลาดท่องเที่ยว (DMOs) รายงานฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่ผลิตขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Sojern และ Digital Tourism Think Tank โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รายงานฉบับนี้เปิดเผยแนวโน้มอุตสาหกรรมและความท้าทายต่างๆ ในปัจจุบัน

Logo, no tagline

Logo, no tagline

จากข้อมูลที่ได้จาก DMOs จํานวนใกล้ 300 แห่งทั่วโลก รวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รายงานนี้ศึกษากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเปิดเผยภาพอนาคตของการตลาดท่องเที่ยว Sojern จัดทํารายงานฉบับนี้เพื่อให้ลูกค้าด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกมีข้อมูลการตลาดที่ครอบคลุมที่สุด

รายงานพบว่า ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ และต้นทุนการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์ โดยมีมากกว่า 50% ของผู้ตอบแบบสํารวจพิจารณาว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ “ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสามารถให้กับจุดหมายปลายทางในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ” กล่าวโดย Noreen Henry ซีอีโอ บริษัท Sojern “ข้อมูลที่ได้จากรายงานของเรานั้น เน้นถึงความสําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะตัวมากขึ้น การทํางานร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีอย่าง Sojern จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต”

การนําปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ และการปฏิรูป DMOs

AI กําลังปฏิวัติการตลาด และจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการที่จุดหมายปลายทางตลาดนักท่องเที่ยว ตามข้อมูลพบว่า DMOs คาดว่าผลกระทบของ AI จะเด่นชัดที่สุดในการสร้างเนื้อหา โดยมีเกือบครึ่งหนึ่ง (49%) คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมาก มีเครื่องมือ AI จํานวนมากที่กําลังเปลี่ยนกระบวนการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่เนื้อหาขนาดยาวจนถึงโพสต์ทางสื่อสังคม

นอกจากนี้ 40% ของ DMOs เห็นว่ามีศักยภาพสูงในการวิเคราะห์พยากรณ์และคาดการณ์ด้วย AI 38% สําหรับการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และ 37% สําหรับการส่วนบุคคลเนื้อหาการตลาด อย่างไรก็ตาม 71% มีความเชื่อมั่นน้อยและเห็นว่า AI มีศักยภาพน้อยมากในการสร้างเว็บ แอป แพลตฟอร์ม และ 63% ในการตลาดบนช่องทางสนทนา DMOs เห็นว่าผลกระทบน้อยที่สุดใน การสร้างและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด (29%) สื่อสร้างสรรค์ (25%) และการสร้างเว็บ แอป แพลตฟอร์ม (25%)

การลงทุนในสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลเป็นความสําคัญ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา(Hong Kong: AsiaExcite, TIHongKong; Singapore: SingapuraNow, SinchewBusiness, AsiaEase; Thailand: THNewson, ThaiLandLatest; Indonesia: IndonesiaFolk, IndoNewswire; Philippines: EventPH, PHNewLook, PHNotes; Malaysia: BeritaPagi, SEANewswire; Vietnam: VNWindow, PressVN; Arab: DubaiLite, HunaTimes; Taiwan: TaipeiCool, TWZip; Germany: NachMedia, dePresseNow) 

ร้อยละ 96 ของ DMOs มีการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล เป็นองค์ประกอบสําคัญในการบรรลุเป้าหมายการตลาด นอกจา