Sony อาจจับมือกับบริษัทไต้หวันเพื่อตั้งโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่

  Sony อาจอยู่ระหว่างการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนกับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง TSMC จากไต้หวันเพื่อร่วมกันสร้างโรงงานผลิตชิปในญี่ปุ่นภายในปี 2567