SurplusGLOBAL จะจัดแสดง Legacy RF GENERATOR และ RF MATCHER ที่ SEMICON TAIWAN 2023

กรุงเทพฯ, ไทย, 28 ส.ค. 2566 — SurplusGLOBAL ได้ประกาศการเข้าร่วมงาน SEMICON TAIWAN 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ TaiNET ใน ไทเป, ไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 กันยายน 2566

SurplusGLOBAL จะจัดแสดง RF GENERATOR และ RF MATCHER รุ่นเก่า ที่งาน SEMICON TAIWAN 2023
SurplusGLOBAL จะจัดแสดง RF GENERATOR และ RF MATCHER รุ่นเก่า ที่งาน SEMICON TAIWAN 2023

งาน SEMICON TAIWAN 2023 ซึ่งเป็นงานสัมมนาสําคัญที่สุดด้านสารกึ่งตัวนําใน ไต้หวัน ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลา 27 ปีแล้ว ในงานปีนี้ SurplusGLOBAL จะจัดแสดงอุปกรณ์ RF GENERATOR และ RF MATCHER รุ่นเก่าของเครื่องจักร ร่วมกับบริษัทในเครือ EQ GLOBAL บูธของ SurplusGLOBAL จะอยู่ที่ชั้น 4 ของฮอลล์ 1 บูธเลขที่ M0834

RF GENERATOR เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนําและจอแสดงผลที่ใช้พลาสมา โดยแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นคลื่นความถี่วิทยุสูงเพื่อสร้างพลาสมาสําหรับแก๊สปฏิกิริยาที่ต้องการภายในห้องปฏิกรณ์ RF GENERATOR มีชื่อเสียงในความสามารถที่จะจ่ายกําลังไฟฟ้าและความถี่ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการประสิทธิภาพสูงสุดของลูกค้า SurplusGLOBAL วางแผนที่จะให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านี้จากระยะใกล้โดยการเยี่ยมชมบูธของบริษัท

นอกจากนี้ SurplusGLOBAL ได้ก่อตั้งสาขาใน ไต้หวัน ที่หนิงฉู่ เมื่อปี 2011 ให้บริการท้องถิ่นมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว ในปี 2021 บริษัทได้จัดหาพื้นที่คลังสินค้าที่ควบคุมอากาศสําหรับเก็บอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํารุ่นเก่า และจัดตั้งทีมงานพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว

คุณ Bruce Kim ซีอีโอของ SurplusGLOBAL กล่าวว่า “เพื่อเสริมสร้างบทบาทของเราในตลาดอุปกรณ์และชิ้นส่วนรุ่นเก่าที่สําคัญใน ไต้หวัน เรากําลังขยายพื้นที่คลังสินค้าที่ควบคุมอากาศและเพิ่มความพยายามในการขาย เรายังกําลังรับสมัครพนักงานท้องถิ่นเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการและโอกาสที่เพิ่มขึ้นในตลาดท้องถิ่นอย่างคล่องตัว”

สําหรับการสมัครงาน ติดต่อ Recruiting@SurplusGLOBAL.com