Twitch เพิ่มมาตรการ จัดการผู้ใช้ที่ชอบป่วน

Twitch เพิ่มมาตรการจัดการกลุ่มคนที่ชอบป่วน ด้วยระบบ Machine Learning Machine Learning คือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในระบบที่เกิดขึ้นซ้ำไป ซ้ำมา และ Machine Learning จะถูกนำมาใช้เพื่อทำการตรวจสอบอุปนิสัยของผู้ใช้บน Twitch ว่ามีพฤติกรรมที่ทำให้ถูกแบนจากสตรีมเมอร์บ่อยแค่ไหน

นอกจากนี้แล้วทาง Twitch เองนั้นก็ได้ทำให้ระบบ Suspicious User Detection (SUD) หรือ ระบบตรวจจับผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมแย่ เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น โดย SUD นี้คือระบบที่จะทำให้บัญชีที่มีพฤติกรรมท็อกซิก ที่ชอบป่วนผู้ใช้คนอื่น ไม่สามารถคอมเมนต์ในช่องของเราได้