VIVOTEK เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนจําหน่ายฮอนด้าในญี่ปุ่นด้วยการจดจําแผ่นป้ายทะเบียน

ไทเป, 18 ก.ย. 2566 — พื้นหลัง

VIVOTEK ได้ขยายการใช้งานโซลูชันด้านความปลอดภัยนี้ไปยังตัวแทนจําหน่ายรถกว่า 20 แห่งในญี่ปุ่นแล้ว และจะขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งานในอนาคต ช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการของตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในท้องถิ่น
VIVOTEK ได้ขยายการใช้งานโซลูชันด้านความปลอดภัยนี้ไปยังตัวแทนจําหน่ายรถกว่า 20 แห่งในญี่ปุ่นแล้ว และจะขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งานในอนาคต ช่วยเพิ่มคุณภาพการให้บริการของตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ในท้องถิ่น

Honda Cars ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในญี่ปุ่น มีสาขากว่า 2,000 แห่งใน โฮกไกโด, ฮนชู, ชิโกกุ, คิวชู และ โอกินาวา ให้บริการหลัก ได้แก่ การขายรถยนต์ การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาและซ่อมแซม สัญญาระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่บางสาขากําลังจะหมดอายุ และจําเป็นต้องรวมระบบโทรทัศน์วงจรปิดกับซอฟต์แวร์การจดจําแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อเร่งกระบวนการบริการ ยกระดับคุณภาพการให้บริการโดยรวม ดังนั้น Honda Cars จึงเริ่มมองหาระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมากขึ้น

ความท้าทาย

เนื่องจาก Honda Cars มีปริมาณลูกค้าและยานพาหนะที่สูงในแต่ละวัน ดังนั้นความสําคัญอันดับหนึ่งคือการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้า ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันมีระดับความมั่นคงต่ําและขาดฟังก์ชันการซูมและโฟกัสอัตโนมัติ นอกจากนี้ สาขาตัวแทนจําหน่ายมักเปิดทําการตั้งแต่เช้าจรดเย็น ความเข้มของแสงจึงส่งผลต่อความคมชัดของภาพจากกล้องด้วย ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมจะเพียงเพิ่มกําลังคนและต้นทุนการบํารุงรักษาเท่านั้น

นอกจากนี้ ห้องต้อนรับและสถานที่ซ่อมบํารุงอยู่คนละพื้นที่ห่างกันพอสมควร เจ้าหน้าที่บริการจึงให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ทันเวลายากเมื่อร้านค้าคับคั่ง แม้จะนัดหมายการบริการล่วงหน้า ลูกค้าอาจไม่ได้รับความสนใจทันทีเมื่อมาถึงร้าน ส่งผลให้มีการร้องเรียนเพิ่มขึ้น กระทบต่อชื่อเสียงของร้าน

โซลูชั่น

กล้องจดจําแผ่นป้ายทะเบียน IP9172-LPC ของ VIVOTEK ติดตั้งง่ายและจับภาพที่คมชัดได้อย่างรวดเร็ว แม้ในตอนกลางคืนเมื่อรถมีไฟส่อง ซึ่งปกติจะส่งผลต่อความคมชัดของภาพแผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกจับโดยกล้อง รุ่นนี้ก็ยังคงรักษาระดับความคมชัดของภาพได้สูง กล่าวคือ ในสภาพแวดล้อมที่มีความต่างของแสงสูง ภาพที่กล้องรุ่นนี้จับได้จะไม่มีการเปิดแสงมากเกินไปหรือมืดจนเห็นไม่ชัด VIVOTEK IP9172-LPC กล้องจดจําแผ่นป้ายทะเบียน ให้ภาพวิดีโอคุณภาพสูง

VIVOTEK ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ Forcemedia ในการรวมระบบการจดจําแผ่นป้ายทะเบียน Vehicle Vision ของ PMC ซึ่งจับภาพแผ่นป้ายทะเบียนผ่านกล้อง และเชื่อมต่อกับระบบการจัดการข้